Programmalijn Integratie in het energiesysteem

Deze programmalijn bestaat uit drie onderwerpen: 

  1. Grote schaal smart transmission systems
  2. Het net op zee
  3. Conversie en opslag

Illustratie Integratie in het energiesysteem

 

1. Grote schaal smart transmission systems

Het energiesysteem wordt door de energietransitie steeds complexer. De voorspelling en afstemming in de keten van opwekking tot gebruik voor verschillende toepassingen zal vaker een knelpunt vormen. Marktmodellen voor die afstemming en prijsvorming staan dan ook onder druk. Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan en kunnen producten worden ontwikkeld die aan de flexibilisering van het energiesysteem bijdragen.

2. Het net op zee

Het aansluiten van windparken met het elektriciteitsnet op land wordt een steeds grotere uitdaging naarmate het aantal windparken groeit en de parken verder van de kust komen te liggen. De kabels zullen dan steeds langere afstanden moeten overbruggen, wat leidt tot grote uitdagingen om de stroomkwaliteit te kunnen garanderen. Ook wordt internationale samenwerking tussen landen rondom de Noordzee belangrijker om vraag en aanbod af te kunnen stemmen.

3. Conversie en opslag

Conversie en opslag van elektriciteit zijn cruciale bouwstenen voor de energietransitie, maar verkeren internationaal in een relatief vroege ontwikkelingsfase wat betreft zeer grootschalige toepassing. Toch is de energietransitie ondenkbaar zonder de mogelijkheid om windenergie op te slaan of op een andere wijze te gebruiken op die momenten dat er een groot aanbod is.

 

In het programmadocument vindt u een overzicht van alle programmalijnen en onderzoeksonderwerpen.