Human Capital Agenda

De Energietransitie is een banenmotor en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. De Topsector Energie verwacht op grote schaal nieuwe competenties nodig te hebben en spant zich in voor betere scholing.

De energietransitie biedt professionals op mbo-, hbo- én wo-niveau volop kansen op een baan. Arbeidsmarktonderzoek laat zien dat duurzame energie banen schept. De Topsector Energie spant zich met name in voor scholing omdat deze banen van inhoud veranderen en om andere, aanvullende en/of hoger-niveauvaardigheden vragen. Betere kwaliteit, gelijkwaardigheid én toegankelijkheid van scholing is wat de Topsector Energie stimuleert via de Human Capital Agenda (HCA). Zo kunnen meer mensen het passende onderwijs volgen.

De Human Capital Agenda is bij uitstek een netwerkconcept. Het werkt vanuit een agenderende, aanjagende en faciliterende rol met alle relevante partijen en andere topsectoren samen. De Topsector gaat voor het meer en beter scholen van jongeren en werkende en werkt zo als hefboom voor de energietransitie.

Nieuws