De Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) voor de energietransitie

De maatschappelijke opgave van de energietransitie stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Innovatie is benoemd als essentieel thema binnen het Klimaatakkoord. Daarvoor is een Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) opgesteld. Deze agenda omvat de kennisontwikkeling en innovatieopgave om het doel van het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990 mogelijk te maken.

Dit doel valt uiteen in deze missies:  
A.    Een volledig CO2 vrij elektriciteitssysteem in 2050
B.    Een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050
C.    Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
D.    Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
E.    Een netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem in 2050

De Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) bestaat uit 13 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) die richting geven aan bepaalde ontwikkeldoelen, en daarmee bijdragen aan het perspectief dat nodig is in de bouw-, installatie- en energiesector om te investeren in de ontwikkeling van innovatie.

IKIA overzicht MMIP's

Bron: https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-innovatieagenda/documenten/publicaties/2019/03/12/innoveren-met-een-missie