TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

Project in Beeld: Gentle Driving of Piles

 

Momenteel worden monopiles meestal de zeebodem in gedreven door hydraulisch te heien. Dit veroorzaakt te veel lawaai tijdens het heien en elke hamerslag heeft impact op de monopile. Offshore windturbines worden groter en groter evenals de monopiles. Deze enorme palen moeten voor een aanzienlijk deel van hun lengte in de grond worden geheid. Organisatie en uitvoering van dit proces zijn uitdagend, tijdrovend en kostbaar. En bovendien neemt het geluid van het heien en de bodemverstoring toe. Het ontwikkelen van een nieuwe technologie voor heien is dus noodzakelijk.

Wilt u meer weten? Lees het Engelstalige artikel over GDP.

Nieuws