TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

 

Project in Beeld: Borssele V

Windpark Borssele Kavel V, onderdeel van een nieuwe duurzame energiezone, bestaat uit twee turbines en is nu volledig operationeel. De twee windturbines spelen een belangrijke rol bij het demonstreren van innovaties voor de offshore windmarkt. Het consortium heeft een unieke kans gekregen om geavanceerde nieuwe technologieën op het gebied van windenergie te testen en te demonstreren.

Wilt u meer weten? Lees het artikel over Borssele V.

Bekijk ook andere projecten die in beeld zijn gebracht.

Nieuws