TKI Wind op Zee

Windenergie op zee is een essentieel onderdeel voor een succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert, in samenwerking met de RVO, offshore wind innovaties door middel van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Het doel hiervan is om zo offshore windenergie een grote bijdrage te laten leveren aan de energietransitie. 

Het TKI Wind op Zee innovatieprogramma sluit aan op het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma 1 (MMIP1) dat zich richt op de maatschappelijke uitdaging 'Energietransitie en duurzaamheid' en dus de omschakeling naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Hierbij wordt ingezet op drie thema’s:

  • Kostenreductie en optimalisatie;
  • Integratie in het energiesysteem;
  • Integratie in de omgeving.

Langs deze thema's wordt de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van desbetreffende bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Meer weten? Lees hier over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen dit programma lopen diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's). Kijk voor een overzicht van deze (lopende) innovatieve projecten in ons projectenoverzicht.

 

Project in Beeld: Seaqualize

De offshore windindustrie groeit snel. Deze relatief nieuwe sector van energieproductie wordt gekenmerkt door innovaties en schaalvergroting: de velden worden omvangrijker, de turbines hoger en de technische uitdagingen groter. Gjalt Lindeboom is managing director van Seaqualize en legt uit: "Om de ambitieuze groeiscenario's op het gebied van offshore windenergie te realiseren, zijn in korte tijd duizenden (turbine)lifts nodig. Dit kan worden bereikt door meer kranen geschikt te maken en tegelijk het hijsseizoen te verlengen. Die combinatie heeft een versterkend effect op de capaciteit."

Benieuwd hoe Seaqualize hieraan bijdraagt? Lees hier het volledige artikel.

Dit project is er een uit de serie Project in BeeldBekijk ze hier allemaal.

Nieuws