TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

Project in Beeld: C1 Connection

Windturbines en monopiles worden steeds groter en ze produceren meer energie dan men zich 5 jaar geleden kon voorstellen. Alle technologie groeit, terwijl mensen even groot blijven, dat leidt tot uitdagingen tijdens de installatie. De belastingen op torens en funderingen nemen snel toe door hogere naafhoogtes en grotere rotoren. “De grens van de huidige verbindingstechnieken vraagt om alternatieve oplossingen”, legt Jasper Winkes directeur van C1 Connections BV uit.

De C1 Wedge Connection is een nieuwe innovatieve verbinding die kan worden gebruikt voor vaste en drijvende windturbines. Door de toenemende omvang van windturbines in combinatie met zwaardere omstandigheden zijn de grenzen van bestaande verbindingen bereikt.

Wilt u meer weten? Lees het artikel over C1 Connection

Bekijk ook andere projecten die in beeld zijn gebracht.

Nieuws