TKI Wind op Zee

Wind op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert daartoe onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee. Offshore windenergie kan zo in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

Projecten in Beeld: Airborne wind energy

 

Wind op grote hoogte heeft enorme potentie om in de groeiende vraag naar duurzame energie te voorzien. Het Ampyx Power Airborne Wind Energy Systeem (AWES) met een vliegtuig aan een kabel biedt toegang tot de hogere en krachtigere windstromen en boort daarmee een onbenutte bron van duurzame energie aan. Door het gebruik van veel kleinere funderingen en veel minder materiaal komen veel meer locaties in aanmerking voor deze kosten-effectieve vorm van energie opwekking zoals ver op zee, ver landinwaarts en de vervanging van de eerste generatie windturbines op zee.

In de toekomst kan het commerciële systeem van Ampyx Power meer dan 2000 huishoudens van groene stroom voorzien. TKI Wind op Zee ondersteunt Ampyx Power bij het ontwikkelen van een multi-megawatt-systeem.

Lees het engelstalige artikel en bekijk onze film over de projecten AKKA & DEADALUS:

Nieuws