TKI Wind op Zee

Wind op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert daartoe onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee. Offshore windenergie kan zo in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

Projecten in Beeld: AKKA & DEADALUS

Bekijk onze film:

Nieuws