TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

Project in Beeld: Seaqualize

De offshore windindustrie groeit snel. Deze relatief nieuwe sector van energieproductie wordt gekenmerkt door innovaties en schaalvergroting: de velden worden omvangrijker, de turbines hoger en de technische uitdagingen groter. Offshore olie- en gasboring is al lang een volwassen industrie, maar biedt nauwelijks technische aanknopingspunten om op voort te bouwen met offshore windenergie.

Gjalt Lindeboom is managing director van Seaqualize en legt uit: "Om de ambitieuze groeiscenario's op het gebied van offshore windenergie te realiseren, zijn in korte tijd duizenden (turbine)lifts nodig. Dit kan worden bereikt door meer kranen geschikt te maken en tegelijk het hijsseizoen te verlengen. Die combinatie heeft een versterkend effect op de capaciteit."

Wilt u meer weten? Lees het artikel over Seaqualize

Bekijk ook andere projecten die in beeld zijn gebracht.

Nieuws