TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

 

Project in Beeld: Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA)

 

De Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) biedt nauwkeurige windinformatie op de Noordzee voor gebruik van windenergie op zee. Het is een innovatie in de windenergiesector in Nederland. Met deze nauwkeurige windinformatie kunnen offshore windontwikkelaars nauwkeurigere businessplannen maken tegen lagere kosten en gunstigere financiering.

Drie partijen werkten aan het DOWA-project: het KNMI creëerde de atlas met state-of-the-art weermodellen inclusief miljoenen metingen per dag en satelliet- en vliegtuigmetingen boven de Noordzee, TNO was verantwoordelijk voor het projectmanagement en werkte nauw samen met het KNMI om de atlas te valideren met hoogwaardige metingen van verschillende offshore stations en Whiffle heeft modellen met een zeer hoge resolutie gemaakt voor gedetailleerde belasting van windturbines en waakanalyses.

TKI Wind op Zee ondersteunde het consortium bij het maken van de nieuwe windatlas en moedigde partijen aan om hun kennis te bundelen.

Wilt u meer weten? Lees het Engelstalige artikel over ons project Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA).

Bekijk ook andere projecten die in beeld zijn gebracht.

Nieuws