TKI Wind op Zee

Wind op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert daartoe onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee. Offshore windenergie kan zo in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

Project in Beeld: Gentle Driving of Piles

 

Momenteel worden monopiles meestal de zeebodem in gedreven door hydraulisch te heien. Dit veroorzaakt te veel lawaai tijdens het heien en elke hamerslag heeft impact op de monopile. Offshore windturbines worden groter en groter evenals de monopiles. Deze enorme palen moeten voor een aanzienlijk deel van hun lengte in de grond worden geheid. Organisatie en uitvoering van dit proces zijn uitdagend, tijdrovend en kostbaar. En bovendien neemt het geluid van het heien en de bodemverstoring toe. Het ontwikkelen van een nieuwe technologie voor heien is dus noodzakelijk.

Wilt u meer weten? Lees het Engelstalige artikel over GDP.

Nieuws