TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

 

Project in Beeld: The Hydraulic Pile Extraction – Scale Tests (HyPE-ST)

 

Verschillende offshore windparken zijn aan het einde van hun levensduur en meer en meer van deze parken zullen in de komende twee of drie decennia worden ontmanteld. Om de monopiles op een duurzame en kosteneffectieve manier te verwijderen, worden nieuwe technieken ontwikkeld. Hydraulische extractie van monopiles is een van de nieuwe methoden voor het verwijderen van de volledige monopile. Dit draagt bij aan een meer circulaire economie, vooral omdat al het staal kan worden teruggewonnen en gerecycled. Bovendien is de verwachting dat de methode kosteneffectiever is in vergelijking met huidige technieken. Onlangs is deze techniek op schaal getest door partners van het GROW-consortium binnen het HyPE-ST-project bij Deltares in Delft.

Wilt u meer weten? Lees het Engelstalige artikel over ons project The Hydraulic Pile Extraction - Scale Tests (HyPE-ST)

Nieuws