TKI Wind op Zee

Windenergie op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. Daarbij wordt in het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ingezet op drie thema’s, te weten kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving.

Langs deze lijnen wordt tevens de bijdrage van de Nederlandse windsector aan de implementatie van offshore wind in Nederland en daarbuiten vergroot en de concurrentiepositie van die bedrijven in de internationale exportmarkt versterkt. Lees meer over het innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee.

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats. Kijk voor een overzicht van innovatieve projecten in ons projectenoverzicht. Lees meer

 

Project in Beeld: Noise Mitigation System (NMS)

Het Noise Mitigation System biedt een innovatieve oplossing voor het geluid dat ontstaat tijdens het heien op zee. Het verminderen van dit geluid is essentieel voor het onderwaterleven, vooral voor bruinvissen, zeehonden en andere zeedieren. Deze dieren hebben hun sonarsysteem nodig voor al hun activiteiten, van navigeren, paren tot het vinden van voedsel. Het kan voorkomen dat, bij de productie van teveel lawaai, hun sonarsystemen verslechteren en ze niet in staat zijn om te navigeren en hun voedsel te vinden.

Het Noise Mitigation System is ontwikkeld door Van Oord, AdBm Technologies en TNO, met ondersteuning van TKI Wind op Zee en RVO.

Wilt u meer weten? Lees het Engelstalige artikel over NMS.

Bekijk ook andere projecten die in beeld zijn gebracht.

Nieuws