Team

De medewerkers van TKI Urban Energy

 

Michiel Kirchalgemeen directeur
Michiel heeft in het verleden onder meer als directeur van een netbeheerder bijgedragen aan de energietransitie. Tevens heeft hij de eerste (koepel)energiecoöperatie met een volledige handelsvergunning opgericht. In zijn rol als directeur van TKI Urban Energy, versterkt hij de positie van de organisatie om, tezamen met bedrijven en andere stakeholders, bij te dragen aan innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Michiel@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/michiel-kirch

 

Annemieke van Doornprogrammamanager
“Bijdragen aan een duurzame omgeving door te doen,” dat is waar Annemieke haar bed voor uit komt. Sinds enkele weken is zij bij ons aan de slag als programmamanager opschaling innovaties. De afgelopen jaren ervaarde zij bij woningcorporatie Portaal de waarde van goed samenwerkingen in de hele keten: van producent tot eindgebruiker. Onder meer die waarevolle ervaring neemt zij mee naar TKI Urban Energy en meer specifiek: het programma Verbouwstromen.

Annemieke@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/annemiekevdoorn

 

Christa de Ruytertransitiemaker
Na haar studie bestuurskunde en begon Christa haar carrière bij ISPT, het instituut voor duurzame procestechnologie, dat zich bezighoudt met verduurzaming van de industrie. Ze was betrokken bij diverse innovatieprojecten en communicatietrajecten. Per 1 juni is ze actief bij TKI Urban Energy als transitiemaker en betrokken bij Uptempo!, Verbouwstromen en PVB Nederland. Daarbinnen gaat Christa aan de slag met het helpen implementeren van marktrijpe, innovatieve oplossingen op grote schaal in de gebouwde omgeving

Christa@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/christa-de-ruyter

 

David van Peterseninnovatieanalist duurzame warmte- en koudetechnieken
Tijdens zijn afstudeerstage bij Gemeente Utrecht voor de Master Energy Science, deed David onderzoek naar warmte- en koudesystemen voor de gebouwde omgeving. Voor de Universiteit Utrecht stond hij als onderwijsassistent voor de klas om les te geven over duurzame energiesystemen. Als innovatieanalist bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met innovatieprogramma’s voor duurzame warmte- en koudetechniek.

David@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/davidvanpetersen

 

Guus Mulderprogrammamanager versnelling energierenovaties
Guus was bij TNO betrokken bij grote programma’s in de energietransitie in de gebouwde omgeving, zoals Gebieden Energie Neutraal en het Energiesprong Programma. Ook was hij de drijvende kracht achter BE+, een stichting die zich inzet voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Als programmamanager werkt hij aan de opschaling en versnelling van innovatieve oplossingen voor een slimmere, goedkopere en efficiëntere energietransitie.

Guus@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/ggcmulder

 

Jasmijn Kleijinnovatieanalist smart energy systems
Jasmijn studeerde Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hier volgde ze een specialisatie in duurzame energie en elektriciteitssystemen. In haar afstudeerproject onderzocht ze processen en management in een project over modulaire energie concepten. Bij TKI Urban Energy houdt zij zich als innovatieanalist bezig met innovatieprogramma's op het gebied van Slimme Energie Systemen. 

Jasmijn@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/jasmijnkleij

 

Karlien van den Bergcommunicatiemedewerker
Na haar studie Bedrijfskunde MER volgde Karlien een traineeship bij verschillende waterschappen, waar ze onder meer ervaring opdeed met communicatie. Ze wilde haar carrière daarna graag voortzetten in de wereld van de duurzaamheid. Bij TKI Urban Energy helpt zij mee om het uitwisselen van informatie in het netwerk mogelijk te maken en onze diensten bij het relevante publiek onder de aandacht te brengen.

Karlien@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/karlienvandenberg

 

Maarten de Vriesprogrammamanager smart energy systems
Maarten ontwikkelde tijdens zijn studie (fysische) chemie interesse in duurzame technologie. Daarna was hij jarenlang als adviseur betrokken bij verscheidene innovatienetwerken en acceleratorprogramma’s op het gebied van duurzame energie, cleantech en duurzame mobiliteit. Bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met de thema's elektrificatie, opslag, smart-grids, elektrisch vervoer en systeemintegratie.

Maarten@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/maarten-devries

 

Marsha Roosmanagementassistent
Sinds 2014 verzorgt Marsha het officemanagement van TKI Urban Energy. Ze ondersteunt het team en de directie op het gebied van administratie, bijvoorbeeld bij het PPS-toeslagproces en bij de organisatie van evenementen.
 
 

Info@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/marsha-roos

 

Orin Tijsse Klaseninnovatieanalist versnelling energierenovaties
Orin studeerde Science, Business and Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en specialiseerde zich in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De afgelopen jaren was hij als adviseur betrokken bij het realiseren van energiebesparingen in gebouwen onder andere door te adviseren over energiebesparende maatregelen. Bij TKI Urban Energy houdt Orin zich bezig met de versnelling van energierenovaties.

Orin@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/orin-tijsse-klasen

 

Richard KleefmanProgrammamanager verduurzaming bedrijventerreinen
Richard deed jarenlang ervaring op in het werkveld van verduurzaming, onder andere bij TNO Bouw, bij stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. Ook had hij enige tijd een eigen bedrijf gericht op de ontwikkeling en productie van micro-windturbines. Meer recent was hij werkzaam bij IPO en bij RVO op het vlak van de Regionale Energie Strategieën. Bij TKI Urban Energy gaat Richard zijn kennis, ervaring en netwerk inzetten voor het stimuleren van de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Richard@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/richard-kleefman

 

Robert Jan van Egmondprogrammamanager duurzame warmte- en koudetechnieken
Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest, deed Robert Jan de afgelopen jaren ervaring op met verduurzaming. Van grootschalige zon- en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in utiliteitsgebouwen. Bij TKI Urban Energy gaat hij zijn passie achterna en innovatieprojecten stimuleren rondom warmte/koude en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Robertjan@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/robertjanvanegmond

 

Robin Quaxprogrammamanager hernieuwbare elektriciteit
Robin studeerde natuurkunde en werkte daarna enkele jaren als R&D manager voor een ontwikkelaar van innovatieve zonnepanelen. In de functie van programmamanager houdt hij zich bezig met het aanjagen van innovatieprojecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, een CO2-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.

Robin@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/robin-quax

 

Ümit Duman, innovatieanalist hernieuwbare elektriciteit
Ümit Duman studeerde Europese politieke economie en begon zijn carrière als beleidsmedewerker in het Europees Parlement. Met zijn ervaring bij een start-up op het gebied van elektrisch rijden en een adviesbureau met een focus op duurzaamheid werkt hij nu bij TKI Urban Energy. Hij houdt zich bezig met zonne-energie, een CO2-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.

Umit@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/umitduman

 

Wendela Wallercommunicatieadviseur
Vanuit haar sterke betrokkenheid bij het duurzaamheidsthema en de energietransitie, houdt Wendela zich bij TKI Urban Energy bezig met advies over en uitvoering van de communicatie van de organisatie, het faciliteren van kennisdeling binnen het netwerk van deelnemende bedrijven, kennisinstellingen en overheden, en het leggen van verbindingen tussen deze partijen.

Wendela@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/wendelawaller