Team

De medewerkers van TKI Urban Energy

Michiel Kirch

Michiel Kirchalgemeen directeur
Michiel heeft in het verleden onder meer als directeur van een netbeheerder bijgedragen aan de energietransitie. Tevens heeft hij de eerste (koepel)energiecoöperatie met een volledige handelsvergunning opgericht. In zijn rol als directeur van TKI Urban Energy, versterkt hij de positie van de organisatie om, tezamen met bedrijven en andere stakeholders, bij te dragen aan innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Michiel@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/michiel-kirch

 

Wijnand van Hooff

Wijnand van Hooffprogrammadirecteur zonne-energie
Wijnand is al meer dan vijftien jaar actief als project- en programmamanager in de zonne-energiesector. In 2012 was hij medeoprichter van TKI Solar Energy, een van de voorlopers van TKI Urban Energy.

Wijnand@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/wijnandvanhooff

 

Maarten de Vries

Maarten de Vriesprogrammamanager smart energy systems
Maarten ontwikkelde tijdens zijn studie (fysische) chemie interesse in duurzame technologie. Daarna was hij jarenlang als adviseur betrokken bij verscheidene innovatienetwerken en acceleratorprogramma’s op het gebied van duurzame energie, cleantech en duurzame mobiliteit. Bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met de thema's elektrificatie, opslag, smart-grids, elektrisch vervoer en systeemintegratie.

Maarten@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/mdevries90

 

Rogier Groeneveld

Rogier Groeneveldprogrammamanager versnelling energierenovaties
Rogier neemt zijn ervaring met technologie- en productontwikkeling bij ASML enerzijds, zijn achtergrond als natuurkundige anderzijds en zijn groeiend besef van de klimaatkwestie, mee in het meerjarig missiegedreven innovatieprogramma waarbinnen zijn focus ligt.

Rogier@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/rogiergroeneveld

 

Robert Jan van Egmond

Robert Jan van Egmondprogrammamanager duurzame warmte&koude
Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest, heeft Robert Jan de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de verduurzamingsopgave. Van grootschalige zon- en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in utiliteitgebouwen. Bij TKI Urban Energy gaat hij zijn passie achterna en innovatieprojecten stimuleren rondom warmte/koude en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Robertjan@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/robertjanvanegmond

 

Robin Quaxinnovatieanalist zonne-energie
Robin studeerde natuurkunde en werkte daarna enkele jaren als R&D manager voor een ontwikkelaar van innovatieve zonnepanelen. In de functie van innovatieanalist houdt hij zich bezig met het aanjagen van innovatieprojecten en het opstellen van kennisdossiers op het gebied van zonne-energie, een CO2-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.

Robin@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/robin-quax

 

Bouwe Meijer

Bouwe Meijerinnovatieanalist versnelling energierenovaties
Bouwe onderzocht tijdens zijn master Bestuurskunde het energiebeleid van Nederlandse gemeenten. Deze kennis zet hij in op het thema ‘integraties van energierenovaties in de bouw’, met de nadruk op het ontwikkelen van integrale energieconcepten en het stroomlijnen van de renovatieketen.

Bouwe@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/bouwemeijer

 

Pieter Loonentrainee, innovatieanalist duurzame warmte&koude
Tijdens zijn studie Sustainable Energy Technology leerde Pieter meer over warmtebronnen en diepe geothermie, in het kader van het duurzaam verwarmen van de glastuinbouw. Via het traineeprogramma van Talent voor Transitie ondersteunt Pieter TKI Urban Energy een klein jaar als innovatieanalist, met name op het thema duurzame warmte en koude.

Pieter@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/pieterloonen

 

Wendela Waller

Wendela Wallercommunicatieadviseur
Vanuit haar sterke betrokkenheid bij het duurzaamheidsthema en de energietransitie, houdt Wendela zich bij TKI Urban Energy bezig met advies over en uitvoering van de communicatie van de organisatie, het faciliteren van kennisdeling binnen het netwerk van deelnemende bedrijven, kennisinstellingen en overheden, en het leggen van verbindingen tussen deze partijen.

@email  Linkedin.com/in/wendelawaller

 

Marsha Roos

Marsha Roosmanagementassistent
Sinds 2014 verzorgt Marsha het officemanagement van TKI Urban Energy. Ze ondersteunt het team en de directie op het gebied van administratie, bijvoorbeeld bij het PPS-toeslagproces en bij de organisatie van evenementen.

@email  Linkedin.com/in/marsha-roos