Team

De medewerkers van TKI Urban Energy

 

Michiel Kirchalgemeen directeur
Michiel heeft in het verleden onder meer als directeur van een netbeheerder bijgedragen aan de energietransitie. Tevens heeft hij de eerste (koepel)energiecoöperatie met een volledige handelsvergunning opgericht. In zijn rol als directeur van TKI Urban Energy, versterkt hij de positie van de organisatie om, tezamen met bedrijven en andere stakeholders, bij te dragen aan innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Michiel@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/michiel-kirch

 

David van Peterseninnovatieanalist duurzame warmte- en koudetechnieken
Tijdens zijn afstudeerstage bij Gemeente Utrecht voor de Master Energy Science, deed David onderzoek naar warmte- en koudesystemen voor de gebouwde omgeving. Voor de Universiteit Utrecht stond hij als onderwijsassistent voor de klas om les te geven over duurzame energiesystemen. Als innovatieanalist bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met innovatieprogramma’s voor duurzame warmte- en koudetechniek.

David@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/davidvanpetersen

 

Karlien van den Bergcommunicatiemedewerker
Na haar studie Bedrijfskunde MER volgde Karlien een traineeship bij verschillende waterschappen, waar ze onder meer ervaring opdeed met communicatie. Ze wilde haar carrière daarna graag voortzetten in de wereld van de duurzaamheid. Bij TKI Urban Energy helpt zij mee om het uitwisselen van informatie in het netwerk mogelijk te maken en onze diensten bij het relevante publiek onder de aandacht te brengen.

Karlien@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/karlienvandenberg

 

Maarten de Vriesprogrammamanager smart energy systems
Maarten ontwikkelde tijdens zijn studie (fysische) chemie interesse in duurzame technologie. Daarna was hij jarenlang als adviseur betrokken bij verscheidene innovatienetwerken en acceleratorprogramma’s op het gebied van duurzame energie, cleantech en duurzame mobiliteit. Bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met de thema's elektrificatie, opslag, smart-grids, elektrisch vervoer en systeemintegratie.

Maarten@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/mdevries90

 

Marsha Roosmanagementassistent
Sinds 2014 verzorgt Marsha het officemanagement van TKI Urban Energy. Ze ondersteunt het team en de directie op het gebied van administratie, bijvoorbeeld bij het PPS-toeslagproces en bij de organisatie van evenementen.
 
 

Info@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/marsha-roos

 

Robert Jan van Egmondprogrammamanager duurzame warmte- en koudetechnieken
Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest, deed Robert Jan de afgelopen jaren ervaring op met verduurzaming. Van grootschalige zon- en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in utiliteitsgebouwen. Bij TKI Urban Energy gaat hij zijn passie achterna en innovatieprojecten stimuleren rondom warmte/koude en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Robertjan@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/robertjanvanegmond

 

Robin Quaxinnovatieanalist zonne-energie
Robin studeerde natuurkunde en werkte daarna enkele jaren als R&D manager voor een ontwikkelaar van innovatieve zonnepanelen. In de functie van innovatieanalist houdt hij zich bezig met het aanjagen van innovatieprojecten op het gebied van zonne-energie, een CO2-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.
 

Robin@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/robin-quax

 

Rogier Groeneveldprogrammamanager versnelling energierenovaties
Rogier neemt zijn ervaring met technologie- en productontwikkeling bij ASML enerzijds, zijn achtergrond als natuurkundige anderzijds en zijn groeiend besef van de klimaatkwestie, mee in het meerjarig missiegedreven innovatieprogramma waarbinnen zijn focus ligt.
 
 

Rogier@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/rogiergroeneveld

 

Wendela Wallercommunicatieadviseur
Vanuit haar sterke betrokkenheid bij het duurzaamheidsthema en de energietransitie, houdt Wendela zich bij TKI Urban Energy bezig met advies over en uitvoering van de communicatie van de organisatie, het faciliteren van kennisdeling binnen het netwerk van deelnemende bedrijven, kennisinstellingen en overheden, en het leggen van verbindingen tussen deze partijen.

Wendela@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/wendelawaller

 

Wijnand van Hooffprogrammadirecteur zonne-energie
Wijnand is al meer dan vijftien jaar actief als project- en programmamanager in de zonne-energiesector. In 2012 was hij medeoprichter van TKI Solar Energy, een van de voorlopers van TKI Urban Energy.
 
 

Wijnand@tki-urbanenergy.nl  Linkedin.com/in/wijnandvanhooff