Over TKI Urban Energy

TKI Urban Energy is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. De stichting is een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, met een bestuur en een programmabureau. Het programmabureau coördineert de programmavorming, richt zich op de inzet van innovatiesubsidies voor publiek/privaat onderzoek en begeleidt consortia bij het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten.

De hoofdactiviteiten zijn:

  1. Het opstellen van innovatieprogramma’s op relevante thema’s.
  2. Het begeleiden van consortia bij innovatieprojecten (van idee tot uitvoering).
  3. Het delen van kennis en innovatieve ontwikkelingen uit binnen-en buitenland.

Lees meer over de visie, missie en strategie van de TKI Urban Energy

Organisatie

Binnen de TKI Urban Energy-organisatie zijn onafhankelijke adviesraden, een Raad van Toezicht, een bestuur en een programmabureau met een breed en divers takenpakket actief. De medewerkers, hun functietitels en hun contactgegevens vindt u op deze pagina. Het dagelijks bestuur voert eveneens een aantal operationele taken uit. Deze bestaat uit:

  • Teun Bokhoven (voorzitter)
  • Wim Sinke
  • Frits Verheij
  • Henk Miedema
  • Nancy Kabalt-Groot

WNT-verantwoording 2017

WNT-verantwoording 2018

    Wilt u meer weten over de TKI Urban Energy, neem dan contact met ons op.