Team

De medewerkers van TKI Urban Energy

 

Michiel Kirchalgemeen directeur TKI Urban Energy
Michiel heeft in het verleden onder meer als directeur van een netbeheerder bijgedragen aan de energietransitie. Tevens heeft hij de eerste (koepel)energiecoöperatie met een volledige handelsvergunning opgericht. In zijn rol als directeur van TKI Urban Energy, versterkt hij de positie van de organisatie om, tezamen met bedrijven en andere stakeholders, bij te dragen aan innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Michiel@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/michiel-kirch

 

Annemieke van Doornprogrammamanager Verbouwstromen en transitiemaker Uptempo!
“Bijdragen aan een duurzame omgeving door te doen,” dat is waar Annemieke haar bed voor uit komt. Sinds enkele weken is zij bij ons aan de slag als programmamanager opschaling innovaties. De afgelopen jaren ervaarde zij bij woningcorporatie Portaal de waarde van goed samenwerkingen in de hele keten: van producent tot eindgebruiker. Onder meer die waardevolle ervaring neemt zij mee naar TKI Urban Energy en meer specifiek: het programma Verbouwstromen.

Annemieke@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/annemiekevdoorn

 

Christa de Ruytertransitiemaker Uptempo! en PVB Nederland
Na haar studie bestuurskunde en begon Christa haar carrière bij ISPT, het instituut voor duurzame procestechnologie, dat zich bezighoudt met verduurzaming van de industrie. Ze was betrokken bij diverse innovatieprojecten en communicatietrajecten. Per 1 juni is ze actief bij TKI Urban Energy als transitiemaker en betrokken bij Uptempo!, Verbouwstromen en PVB Nederland. Daarbinnen gaat Christa aan de slag met het helpen implementeren van marktrijpe, innovatieve oplossingen op grote schaal in de gebouwde omgeving

Christa@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/christa-de-ruyter

 

David van Peterseninnovatieanalist duurzame warmte- en koudetechnieken
Na een afstudeerstage bij de Gemeente Utrecht voor hun Transitievisie Warmte, maakte David zelf een warme transitie naar TKI Urban Energy. Als innovatieanalist houdt hij zich onder meer bezig met het volgen en aanjagen van innovatieprojecten, het verbinden van partijen en kennisdisseminatie rond diverse innovatieprogramma’s. Ook zet hij zijn ervaring als onderwijsassistent bij de Universiteit Utrecht in bij de Human Capital Agenda.

David@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/davidvanpetersen

 

Freek van 't Ooster, programmamanager Uptempo! en programmasecretaris Verbouwstromen
Via jarenlange ervaring met innovatieprogramma’s in de mediasector was Freek direct betrokken bij het ontstaan van Topsector Creatieve Industrie en CLICKNL. In het verkennen van crossovers werd Freek gegrepen door de missies rond de energietransitie. Freek is geestelijk vader van programma’s waarin de krachten van creatieve professionals en energie-experts worden gecombineerd zoals Uptempo! en Verbouwstromen.

Freek@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/freekvantooster

 

Guus Mulderprogrammamanager versnelling energierenovaties
Guus was bij TNO betrokken bij grote programma’s in de energietransitie in de gebouwde omgeving, zoals Gebieden Energie Neutraal en het Energiesprong Programma. Ook was hij de drijvende kracht achter BE+, een stichting die zich inzet voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Als programmamanager werkt hij aan de opschaling en versnelling van innovatieve oplossingen voor een slimmere, goedkopere en efficiëntere energietransitie.

Guus@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/ggcmulder

 

Harmke Bekkemaprogrammamanager Uptempo! en transitiemaker Verbouwstromen

Harmke@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/harmkebekkema
 
 

 

Jasmijn Kleijinnovatieanalist smart energy systems
Na haar studie innovatiewetenschappen werd Jasmijn innovatieanalist bij TKI Urban Energy op het thema Smart Energy Systems. Hier houdt ze zich bezig met allerlei onderwerpen op het gebied van smart grids, flexibiliteit, energiedelen en andere slimme oplossingen. Haar expertise ligt op het gebied van energiegemeenschappen, energiehubs en onderwerpen waar de maatschappelijke kant en het energiesysteem samen komen.

Jasmijn@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/jasmijnkleij

 
Kai Köllen

Kai Köllentransitiemaker Uptempo!

Kai@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/kaikollen

 

Karlien van den Bergcommunicatieadviseur
Karlien startte haar loopbaan bij verschillende waterschappen, waar ze onder meer ervaring opdeed met communicatie. Ze zette haar carrière daarna voort in de wereld van de duurzaamheid. Bij TKI Urban Energy werkt zij mee om het uitwisselen van informatie in het netwerk mogelijk te maken en onze diensten bij het relevante publiek onder de aandacht te brengen. Dat doet zij voor TKI Urban Energy in de breedte en voor het programma PVB Nederland.

Karlien@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/karlienvandenberg

 

Maarten de Vriesprogrammamanager smart energy systems
Maarten ontwikkelde tijdens zijn studie (fysische) chemie interesse in duurzame technologie. Daarna was hij jarenlang als adviseur betrokken bij verscheidene innovatienetwerken en acceleratorprogramma’s op het gebied van duurzame energie, cleantech en duurzame mobiliteit. Bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met de thema's elektrificatie, opslag, smart-grids, elektrisch vervoer en systeemintegratie.

Maarten@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/maarten-devries

 

Marsha Roosmanagementassistent
Al zo ongeveer vanaf de beginjaren is zij het vertrouwde gezicht bij TKI Urban Energy: Marsha ondersteunt sinds 2014 het team, de directie, het bestuur en het secretariaat, verzorgt het officemanagement, regelt de administratie rond het PPS-toeslagproces en is eerste aanspreekpunt voor gasten op kantoor en tijdens evenementen.

Info@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/marsha-roos

 

Niels Roodtransitiemaker Uptempo!
Niels Rood zet zich sinds 2018 als innovatiecoach in voor TKI Urban Energy. In het opschalingprogramma Uptempo! biedt hij de vraagkant in de markt inzicht in kansrijke innovaties die de verduurzaming van bestaande woningen kunnen versnellen.

Niels@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/nielsrood

 

Orin Tijsse Klaseninnovatieanalist versnelling energierenovaties
Orin studeerde Science, Business and Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en specialiseerde zich in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De afgelopen jaren was hij als adviseur betrokken bij het realiseren van energiebesparingen in gebouwen onder andere door te adviseren over energiebesparende maatregelen. Bij TKI Urban Energy houdt Orin zich bezig met de versnelling van energierenovaties.

Orin@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/orin-tijsse-klasen

 

Peter Linderstransitiemaker Uptempo!
Sinds 2017 is Peter betrokken in programma’s van TKI Urban Energy, in Smart Energy Cities en daaropvolgend het innovatie- en opschalingsprogramma Uptempo. Peter is een lopende ‘rolodex’, vanwege zijn netwerk binnen de wereld van woningbouwcorporaties, bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers. Peter is contactpersoon van het thema product- en businessdevelopment van kansrijke samenwerkingen in integrale concepten.

Peter@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/peterlinders

 

Richard Kleefmanprogrammamanager PVB Nederland
Richard deed jarenlang ervaring op in het werkveld van verduurzaming, onder andere bij TNO Bouw, bij stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. Ook ontwikkelde en produceerde hij enige tijd zelf micro-windturbines. Meer recent was hij werkzaam bij IPO en bij RVO op het vlak van de Regionale Energie Strategieën. Bij TKI Urban Energy zet Richard zijn kennis, ervaring en netwerk in voor het stimuleren van de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Richard@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/richard-kleefman

 

Robert Jan van Egmondprogrammamanager duurzame warmte- en koudetechnieken
Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest, deed Robert Jan enkele jaren ervaring op met verduurzaming. Van grootschalige zon- en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in utiliteitsgebouwen. Bij TKI Urban Energy stimuleert hij innovatieve technieken en processen om woningen en wijken duurzaam te verwarmen én koelen.

Robertjan@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/robertjanvanegmond

 

Robin Quaxprogrammamanager hernieuwbare elektriciteit
Robin studeerde natuurkunde en werkte daarna enkele jaren als R&D manager voor een ontwikkelaar van innovatieve zonnepanelen. In de functie van programmamanager houdt hij zich bezig met het aanjagen van innovatieprojecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, een CO2-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.

Robin@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/robin-quax

 

 

Ruth Mouriktransitiemaker Uptempo! en Verbouwstromen
Hoe leren we het best over wat nodig is om de transities te versnellen en hoe zorg je dat dit ook gedaan wordt? Wat vraagt dat aan kennis, vaardigheden en houding/mentaliteit en hoe versterk je die? Dat is waar Ruth voor aan de lat staat voor de programma’s Uptempo! en Verbouwstromen.

Ruth@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/ruth-mourik

 

Wendela Wallercommunicatieadviseur
Met haar sterke motivatie voor verduurzaming en een snelle energietransitie, adviseert Wendela ons sinds maart 2018 over doeltreffende communicatie voor onze diensten aan ontwikkelaars, onderzoekers en afnemers van energie-innovaties. Dat doet zij voor TKI Urban Energy in de breedte en voor de programma’s Uptempo! en Verbouwstromen.

Wendela@tki-urbanenergy.nl | Linkedin.com/in/wendelawaller