Uptempo!

Met het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL onderzoekt een multidisciplinair team via ‘learning by doing’ hoe versnelling en opschaling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde omgeving, door kansrijke energie-innovaties en in de Urban Energy-innovatieprogramma’s ontwikkelde oplossingen te verbinden aan vragende partijen.

Uptempo! beoogt - binnen het kader van innovaties die via TKI Urban Energy zijn gestimuleerd - het lerend vermogen van alle actoren te vergroten. Dat gebeurt door uit te zoeken welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en welke kansen blijven liggen. Ook zijn er op kleine schaal interventies, evenementen en initiatieven, als test en om weer nieuwe dingen te leren. Tenslotte zoeken we de grote schaal door actief over de geleerde lessen te communiceren.

Voorjaar 2020: impact van de corona-maatregelen op innovators

Op 9 april vroegen we vanuit Uptempo! aan enkele ondernemers uit ons netwerk welke impact corona op hun business heeft. Want ook in deze tijden, waarin ondernemingen mogelijk voor grote uitdagingen komen te staan als gevolg van corona, zetten we ons graag in om innovatieve ondernemers in de energietransitie te ondersteunen. In een online gesprek hierover vertelden 12 ondernemers om welke uitdagingen het gaat, waar extra behoefte aan is, welke oplossingsrichtingen er denkbaar zijn en hoe daar concreet handen en voeten aan gegeven kan worden. Lees hier het verslag van dit gesprek.

Januari 2020: brainstormen over ketensamenwerking

Op 20 en 22 januari kwamen innovatieve aanbieders op uitnodiging van Uptempo! bijeen om kennis uit te wisselen over de vraag hoe we van projecten - naar programma’s - naar continue, planbare bouwstromen komen. Welke partij ontwerpt de energieprestatie en de daarbij behorende oplossingen? Wie coördineert de toepassing van maatregelen naar een geïntegreerd passend aanbod? En welke partij heeft de regie tijdens de realisatie? De belangrijkste conclusie was dat de schaalsprong een andere manier van samenwerking vereist in de bouw-, installatie- en onderhoudsketen, maar ook een langdurig partnerschap met gebouweigenaren. Een integrale aanpak van renovatie die kijkt naar de totale levensduur van de renovatie en daarin bouw, installatie, onderhoud, monitoring en gebruik vangt in een energieprestatiegarantie op basis van total cost of ownership is nog niet de dagelijkse praktijk. Laat staan dat zo'n aanpak wordt toegepast in grote volumes van bouwstromen. Mede op basis van de inzichten die tijdens de sessies werden geoogst, publiceren Peter Linders en Niels Rood ook een beschouwing over nieuwe ketensamenwerking in de vorm van drie artikelen.

2019: snel leren en kennis opschalen

Gedurende 2019 deed Uptempo! in een sneltreinvaart waardevolle kennis op over aanbieders van energie-innovaties, over matchen met de afnemers daarvan, over woningcorporaties en (collectieve) particuliere woningbezitters, over de kenmerken van de 8 miljoen woningen in Nederland die gerenoveerd moeten worden, over wijkaanpak en over het lerend vermogen in de energietransitie. Deze kennis is gebundeld in een aantal publicaties, die via de pagina De oogst van Uptempo! worden aangeboden.

 

Contact

Ontwikkelt u ook energie-innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen, bijvoorbeeld omdat ze kostenreducerend werken of efficiëntie beogen? Of houdt u zich bezig met energie-renovaties op grote schaal mogelijk maken? Of bent u juist een partij die behoefte heeft aan dit soort innovaties? Of biedt u wellicht een platform of netwerk voor partijen die aan innovaties werken ten behoeve van de energietransitie? Wij horen graag van u! Neem contact op met Uptempo! via info@tki-urbanenergy.nl.