Seminar Vijfde Generatie Warmtenetten

FotoMijnwaterRechtenvrij

Op woensdagmiddag 11 november organiseerden TKI Urban Energy en Stroomversnelling een inspirerend webinar over de techniek, business case en uitrolstrategie van vijfde generatie warmtenetten. Dit zijn innovatieve warmtenetten, die restwarmte en -koude uit nabijgelegen industrie, supermarkten, woningen en zelfs uit het riool hergebruiken. Op deze manier kunnen veel gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld worden zonder gebruik te maken van fossiele energie. Van klassieke stadsverwarming naar duurzame energie-uitwisseling.

Terugkijken? Bent u benieuwd naar de voorbeelden en mogelijkheden van vijfde generatie warmtenetten voor uw regio, gemeente of vastgoedvoorraad? Dit evenement is opgenomen. Op Youtube is deze videoregistratie in 7 verschillende filmpjes, samen met andere filmpjes over het thema, terug te kijken.

Aankondiging van publicatie: Warmtenetten Georganiseerd

Tijdens dit evenement werd de publicatie van Warmtenetten Georganiseerd aangekondigd. Deze brochure gaat in op de organisatorische kant van een warmtenet en de voor- en nadelen, knelpunten en kritische succesfactoren die daarbij horen, waaronder juridische en financiële aspecten. Warmtenetten Georganiseerd is een vervolg op de publicatie Warmtenetten Ontrafeld, een overzicht van alle technische aspecten rond warmtenetten.

Programma

Het programma van dit digitale evenement was opgezet rond de vragen die wij krijgen van gemeentes en provincies, woningcorporaties en kwartiermakers. Deelnemers kregen een goed beeld van de vier eerdere generaties warmtenetten, en wat deze vijfde generatie zo anders maakt dan de voorgaande. Aan de hand van drie inspirerende voorbeelden werd duidelijk hoe een vijfde generatie warmtenet er in de praktijk uit kan zien. Experts vertelden hoe een dergelijk warmtenet in een gebied kan worden geïmplementeerd en hoe de business case eruitziet. Tevens werd behandeld wat de huidige en toekomstige wettelijke kansen en uitdagingen zijn en hoe dit alles zich verhoudt tot de nieuwe Warmtewet. Daarnaast lichte RVO.nl toe welke subsidiemogelijkheden er bestaan voor dit soort projecten.

Presentaties

  • Presentatie van vijfde-generatie-project Zoetermeer – Kirsten Spruijt

  • Presentatie van vijfde-generatie-project Mijnwater – Herman Eijdems

  • Presentatie van vijfde-generatie-project Aalsmeer – Jeroen Roos

Als u interesse heeft om in contact te komen met één van deze sprekers, kunt u contact met ons opnemen (contactgegevens onderaan deze pagina).

Openbare deelnemerslijst

Voor een overzicht van de antwoorden op vragen die gesteld werden tijdens deze webinar kunt u op deze link klikken.

Vragen?

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u graag meer informatie over dit thema? Neem gerust contact op met Robert Jan van Egmond (programmamanager warmte en koude) of David van Petersen (innovatieanalist warmte en koude).