TKI Urban Energy

TKI Urban Energy stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Onder de vlag van de Topsector Energie werkt TKI Urban Energy aan het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 is onze inzet.

Om de gebouwde omgeving in hoog tempo en op grote schaal te verduurzamen is innovatie essentieel. TKI Urban Energy draagt hieraan bij door:

  • innovatieprogramma’s rond relevante thema’s op te stellen;
  • consortia te begeleiden bij innovatieprojecten, van idee tot uitvoering;
  • kennis over innovatieve ontwikkelingen uit binnen- en buitenland te delen;
  • veelbelovende projecten op te schalen en versneld naar de markt te brengen, onder meer via de programma's Uptempo! en Verbouwstromen.

De afgelopen jaren zijn ruim 450 innovatieve projecten opgezet die steun hebben gekregen vanuit de ministeries van EZK en BZK via de TSE-regelingen die RVO uitvoert. De focus van de projecten ligt op thema’s uit het innovatieprogramma, zoals zonnestroomtechnologie, maatregelen die leiden tot een vermindering van energieverbruik, duurzame warmte- en koudesystemen, en slimme IT-oplossingen.

Heeft u een goed idee voor een nieuw innovatieproject dat binnen ons innovatieprogramma past? Wij helpen u graag. Laat uw projectidee voor een subsidieaanvraag bijvoorbeeld door ons toetsen, of bezoek één van onze bijeenkomsten om in contact te komen met potentiële samenwerkingspartners. 

Lees meer over de visie, missie en strategie van de TKI Urban Energy.

Nieuws