Wind meets Industry

Wind meets Industry

Wind meets Industry is een coalitie van, door en uit de windenergiesector en de industrie. Wij geloven in samen en sectoroverstijgend werken om het centrale klimaatdoel van het Klimaatakkoord te behalen. Wind meets Industry brengt industrie en windenergiesector samen én in positie om de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen.

Het initiatief Wind meets Industry heeft de juiste partijen bij elkaar gebracht en is per 2023 beëindigd. 

 

Wind meets Industry is een coalitie van TKI Energie en Industrie, NWEA, VEMW, Energie Nederland en VNCI. Wij geloven dat we alleen door samen en sectoroverstijgend te werken het centrale klimaatdoel van het Klimaatakkoord behalen: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990.

Hiervoor is grootschalige elektrificatie van de industrie nodig in combinatie met een sterke toename van het duurzame elektriciteitsaanbod uit onder andere windenergie. Wind meets Industry brengt beide sectoren samen én in positie om de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen. Hoe? Bekijk hier onze actieagenda!

Lees hier meer over de lancering van Wind meets Industry. 

Lees meer over de industriesessie die Wind meets Industry initieerder tijdens het Springtij event.