WiFi JIP

Dit project geeft inzicht in de dynamiek van (extreme) golfbelastingen en de impact ervan op offshore wind turbines. Het project onderzoekt dit in schaalmodellen onderzoek naar en maakt numerieke modelleringen. Het vereist een nauwe samenwerking tussen onder meer engineering en operationele experts en hydro-en aerodynamicaspecialisten. Het resultaat is een verbeterde ontwerp and classificatie methodologie voor offshore wind turbine fundaties met betrekking tot de golf belasting.

WIFI%20JIp.jpg