Werkconferentie Topsector Energie 2018

Werkconferentie Topsector Energie

De regio als dynamisch speelveld voor de energietransitie 3.0?

Het Klimaatakkoord, dat momenteel in de maak is, geeft een nieuwe impuls aan de energietransitie. Voor de Topsector Energie biedt dit nieuwe kansen en uitdagingen voor gezamenlijke ontwikkeling van missiegedreven innovaties. Op de Werkconferentie Topsector Energie 2018 verdiept u zich in deze kansen én uitdagingen en draagt u bij aan de concrete uitwerkingen daarvan. Lees het volledige programma en meld u nu aan via het aanmeldformulier.

Donderdag 4 oktober 2018
Locatie: RDM Onderzeebootloods Rotterdam Zuid
Aanvang: 09.30 uur

 De regio blijkt daarbij een geschikte context voor samenwerking aan technologische en sociale innovaties. Op dit niveau is genoeg (zelf)organisatie- en investeringskracht, flexibiliteit en ruimte om met elkaar de noodzakelijke innovaties richting verduurzaming te realiseren. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de diversiteit aan omstandigheden en actoren? Hoe komen we tot een passende en breed gedragen aanpak? Hoe kunnen we daarin goed meekoppelen met de regionale energiestrategieën?

Keynote - De regio als hotspot

De Werkconferentie Topsector Energie op 4 oktober 2018 bestaat uit een plenaire sessie met een inspirerende keynote gericht op het regionale perspectief. Hoe kan een regio-aanpak de manier worden om tot de ruimtelijke realisatie van de energietransitie te komen? Hoe kunnen regio’s daarin van elkaar leren? Ook is er aandacht voor de  Klimaatonderhandelingen en de betrokkenheid daarbij van de Topsector Energie.

Werksessies – Innovatie in de praktijk

Daarna zijn er werksessies waarin u de verschillende onderwerpen en thema’s binnen de TSE groepsgewijs uitdiept zodat u er vooral praktisch mee aan het werk kunt. Deze werksessies laten zien hoe rijk het pallet is waaraan TSE werkt en bijdraagt aan de innovaties. Die hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het Klimaatakkoord slaagt.

Keynotespreker – Relevantie van regio bij energietransitie

De keynotespreker dit jaar is Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zal uiteenzetten op welke wijze het regionale niveau volgens hem bij uitstek geschikt is om de energietransitie te realiseren. Teisman participeert in diverse innovatienetwerken tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Hij publiceert op het terrein van governance, interorganisatorisch management, publiekprivate samenwerking en past deze inzichten met name toe op de complexe systemen van ruimte en mobiliteit.
Martijn Groenleer, hoogleraar Regional Law and Governance aan de Universiteit van Tilburg, zal daarna een concrete uitwerking presenteren van hoe de Topsector Energie in de regio aan het werk is.     

Toegang tot de Innovation Expo

Dit jaar bundelt de Werkconferentie Topsector Energie de krachten met de Innovation Expo 2018. Dit inspirerende innovatie-event wordt deze dag op dezelfde unieke locatie gehouden. Als deelnemer aan de Werkconferentie Topsector Energie heeft u automatisch toegang tot de netwerkbijeenkomst, die circa 5000 nationale en internationale bezoekers zal trekken; zowel uit het bedrijfsleven en overheden als uit kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij komen om innovaties voor maatschappelijke uitdagingen aan te bevelen en te helpen versnellen.

Lees meer en meld u aan

U bent van harte uitgenodigd om de energietransitie een nieuwe impuls te geven op de Werkconferentie Topsector Energie 2018. Lees het volledige programma en meld u nu aan via het aanmeldformulier.