Webinarreeks Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen

bedrijventerreinen

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In vier sessies wordt er allerhande kennis uitgewisseld, wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen, en kan men vernieuwende inzichten opdoen over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen in de volle breedte. In elke sessie wordt ingezoomd op een andere focusthema. Maak de hele serie mee, en krijg een totaalbeeld van alle issues die (kunnen) spelen en (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

Deelnemerslijst webinarreeks Verduurzaming en Renovatie van Bedrijventerreinen 2021

Webinar #1: Warmte & koude op bedrijventerreinen

Warmtevraag en aanwezige restwarmtebronnen maken bedrijventerreinen interessant voor de ontwikkeling van warmtenetten. In plaats van warmte te lozen op oppervlaktewater en/of de buitenlucht kan warmte onderling worden uitgewisseld en kan een grote duurzame slag gemaakt worden. Wat zijn de uitdagingen en kansen? Welke innovaties zijn er? En hoe organiseer je warmteuitwisseling? Tijdens dit webinar gaan we in op deze vraagstukken en halen we het net op van de laatste innovaties en ontwikkelingen. Krijg pitches van innovators en leer van voorbeeldprojecten.

De presentaties:

 1. Bert Strijker en Ruben Schutte - Transitiemakers
 2. Martha Deen en Thijs Scholten - CE Delft
 3. Mark Welle - Kuijpers Ecopartners - Sessie & Pitch
 4. Arjen de Jong - BlueTerra - Sessie & Pitch
 5. Edwin Dalenoord - Warmtebedrijf Amersfoort - Sessie & Pitch
 6. Arthur van der Lee - Dutch Climate Systems - Pitch
 7. Stan Verstraete - Waarderpolder

Kijk het webinar hier terug:

Plenaire sessie: Robert Jan van Egmond en Guus Mulder van TKI Urban Energy, Bert Strijker en Ruben Schutte van Transitiemakers, Martha Deen en Thijs Scholten van CE Delft en Stan Verstraete van Waarderpolder.

Breakout sessie: Mark Welle - Kuijpers Ecopartners:

Breakout sessie: Arjen de Jong - BlueTerra

Breakout sessie: Edwin Dalenoord - Warmtebedrijf Amersfoort

Breakout sessie: Arthur van der Lee - Dutch Climate Systems

Webinar #2: Zonne-energie op bedrijventerreinen

In dit tweede webinar uit deze reek Verduurzaming en Renovatie van Bedrijventerreinen besteden we aandacht aan het opwekken van hernieuwbare elektriciteit op bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen liggen grote kansen voor zonne-energie en ook voor windenergie zijn er interessante opties. Gegeven het grote potentieel en draagvlak voor zonnestroom op daken zullen we hier vooral op inzoomen. In een plenair programma belichten we de kansen voor zon op bedrijventerreinen vanuit verschillende perspectieven met presentaties van de Provincie Zuid-Holland, Prologis vastgoed en ECONNETIC. Daarna zullen we in interactieve break-outs een aantal belangrijke knelpunten, zoals bijvoorbeeld netinpassing en de constructieve beperkingen van daken, doorlichten en onderzoeken wat en nu en de toekomst wél kan. Deelnemers kunnen hier meepraten een hun eigen ervaringen delen. In een afsluitende paneldiscussie maken we de balans op en daarna is er ook nog gelegenheid voor digitaal netwerken.

De presentaties

 1. Roderik von Meyenfeldt - Prologis Vastgoed
 2. Anouk Iuzzolino - Provincie Zuid-Holland
 3. Erik van Marrewijk - Econnetic
 4. Break-outsessie: Constructieve beperkingen daken - Wouter Vink van Systemiq en Huib van den Heuvel van Solarge
 5. Break-outsessie: Netinpassing - Evert Raaijen van Alfen en Ton van Cuijk van Enexis
 6. Break-outsessie: Businesscase Zon op dak - Michiel Sluimers van Sunrock en Jasper Lemmens van DNV
 7. Break-outsessie: Wind bij bedrijventerreinen - Armando Aerts van Antea Group

Kijk het webinar hier terug:

Plenaire sessie: Robin Quax van TKI Urban Energy, Roderik von Meyenfeldt van Prologis Vastgoed, Anouk Iuzzolino van Provincie Zuid-Holland en Erik van Marrewijk van Econnetic.

Breakout sessie: Constructieve beperkingen daken met Wouter Vink van Systemiq en Huib van den Heuvel van Solarge

Breakout sessie: Netinpassing met Evert Raaijen van Alfen en Ton van Cuijk van Enexis

Breakout sessie: Businesscase Zon op dak met Michiel Sluimers van Sunrock en Jasper Lemmens van DNV

Breakout sessie: Wind bij bedrijventerreinen met Armando Aerts van Antea Group

Paneldiscussie en afsluiting: Roderik van Meyenfeldt, Erik van Marrewijk, Michiel Sluimers en Jasper Lemmens

Webinar #3: Energierenovaties op bedrijventerreinen

Voor bedrijventerreinen zijn de meeste effectieve verduurzamingsmaatregelen wel bekend. Maar wie pakt ze op? Hoog tijd om op te schalen en te versnellen. Tijdens het derde webinar in de reeks over verduurzamen van bedrijventerreinen praten we hierover verder.

Opschalen en versnellen is complex doordat we te maken hebben met meerdere aspecten zoals geld, wetgeving, motivatie en pioniers met goede voorbeelden. Tijdens het webinar zoeken we samen naar antwoorden, werken we toe naar een integraal onderzoeksprogramma om de laatste hobbels weg te nemen en de kansen voor verduurzaming te verzilveren en pitchen pioniers hún goede voorbeelden. 

De presentaties:

 1. Guus Mulder & Orin Tijsse Klasen - TKI Urban Energy
 2. Marijke Menkveld - TNO
 3. Suzanne Brunsting - GEAR@SME
 4. Martin Mooij - Weii (volgt nog)
 5. Marco Witschge - Bespaargarant
 6. Eline Kik - Green Business Club 
 7. Jan Boudesteijn - Kagerweg, Beverwijk

Kijk het webinar hier terug:

Webinar #4: Elektrificatie op bedrijventerreinen

Tijdens het vierde (en laatste) webinar in de reeks gingen we in op de elektrificatie van bedrijventerreinen. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe pakken we de netcongestieproblematiek aan en wat zijn mogelijke oplossingen? En wat zijn de huidige markttrends?

De presentaties:

Kijk het webinar hier terug: