Webinar reeks Groen herstel

Webinar

Groen herstel: Waterstof

Inzetten op duurzame waterstof in Nederland zorgt voor nieuwe banen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en is essentieel voor de energietransitie. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is juist nu nog meer nodig om de ontwikkeling vorm te geven. Wat vraagt dit van de betrokken partijen en hoe kunnen we de benodigde innovaties realiseren en zorgen dat er genoeg mensen en capaciteit beschikbaar zijn om de versnelling van de waterstoftransitie te kunnen realiseren?

Wat: Webinar Groen herstel: Waterstof
Datum: 15 april 2021
Tijd: 15:00 uur -16:30 uur
Aanmelden: Lever ook een bijdrage aan groen herstel en meld je nu hier aan! 

Het is een interactief webinar, waarbij we van de deelnemers een actieve bijdrage vragen.

Waterstof is als energiedrager één van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie én van de Nederlandse economie. Jarenlang wordt hier al aan gewerkt, maar de vraag naar waterstof neemt plotseling een enorme vlucht. Om aan de grote vraag te kunnen (gaan) voldoen is het belangrijk om te versnellen.

Probleemstelling:
Inzetten op duurzame waterstof in Nederland zorgt voor nieuwe banen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en is essentieel voor de energietransitie. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is juist nu nog meer nodig om de ontwikkeling vorm te geven. Wat vraagt dit van de betrokken partijen en hoe kunnen we de benodigde innovaties realiseren en zorgen dat er genoeg mensen en capaciteit beschikbaar zijn om de versnelling van de waterstoftransitie te kunnen realiseren?

Spreker: Ad van Wijk, TU Delft

Het webinar zal dus niet gaan over de technische toepassing van waterstof. De focus ligt echt op het human capital vraagstuk.

Leer met en van elkaar
Dit webinar is de tweede uit een reeks van vijf waarin de rol van pps'en centraal staat bij groen herstel uit de coronacrisis. En wordt aangeboden door Topsector Energie, Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. #waterstof #humancapital #pps

Thema's:

  • Versnelling van de regionale energietransitie beroepsonderwijs: donderdag 4 maart 2021
  • Waterstof: donderdag 15 april 2021
  • Digitalisering en systeemintegratie: juni 2021 (ntb)
  • Overige 2 thema's worden binnenkort bekend gemaakt.

 

 

Terug naar het hoofdmenu >>