Waarom waterstof in Nederland?

Nederland is een uitstekende voedingsbodem voor waterstofinnovaties:

  • In de industrie, met name in de chemie, bij de olieraffinage en de kunstmestproductie, bestaat er al een markt voor waterstof.
  • Vanwege ons aardgasnet beschikt Nederland over een uitstekende infrastructuur voor het transporteren van waterstof. Er liggen daarnaast ook al enkele honderden kilometers aan waterstofleidingen voor de industrie, in een netwerk dat zich uitstrekt tot BelgiĆ« en Noord-Frankrijk. Ook op de Noordzee ligt een uitgebreide infrastructuur die voor waterstof geschikt te maken is.
  • Door offshore windenergie, en op termijn wellicht ook via zonnestroom, heeft Nederland een goed perspectief op de beschikbaarheid van grote hoeveelheden betaalbare duurzame elektriciteit om groene waterstof te maken.
  • Nederland heeft sterke kennispositie op het terrein van (aard)gas die goed toepasbaar is voor waterstof; ook over waterstof is al veel kennis beschikbaar. Die kennis vinden we terug in vele innovaties, van fundamenteel onderzoek en systeemstudies, via opstellingen op labschaal en in pilots, tot en met (demonstratie van) grootschalige toepassing.
  • Nederland heeft veel bedrijvigheid op het terrein van waterstof: er zijn minstens 260 organisaties op dit terrein actief.
  • Nederland beschikt over een uitstekende infrastructuur wat betreft havens (aanlanding van waterstof, productie van waterstof) en verbindingen met het achterland.

auto