Voor wie is systeemintegratie?

Een geïntegreerd flexibel energiesysteem is cruciaal voor onze toekomstige energievoorziening. De veelomvattende en fundamentele energietransitie vraagt om veranderingen op systeemniveau. Om verder te gaan ná 2020, naar 2030 en 2050, is een flexibele energie-infrastructuur nodig. Daarom heeft de Topsector Energie het programma Systeemintegratie opgezet waarbij alle Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) betrokken zijn.

Van een- naar tweerichtingsverkeer

De huidige nationale energievoorziening is nog steeds gebaseerd op eenrichtingsverkeer. Vanuit een aantal vaste locaties (energiecentrales en het aardgasnet) wordt geleverd aan de ontvangers van energie. Steeds meer bedrijven en particulieren wekken echter zelf stroom op met zonnepanelen en windturbines. Die energie gaat over het bestaande net terug naar de centrale. Er is dus steeds meer sprake van tweerichtingsverkeer op het net. Die verandering geeft kans op verstoringen, congestie (teveel op het zelfde moment) en spanningswisselingen bij meer of minder aanbod van opgewekte energie (wind en zonnepanelen). Het bestaande energiesysteem is dan ook dringend toe aan vernieuwing.

Beschikbaar, betrouwbaar, betaalbaar

Binnen het energiesysteem met de aangrenzende energiesystemen moet worden gewerkt aan een verbetering van de integratie van (aard)gas, elektriciteit en warmte/koude-energie. Voor deze systeemintegratie is het nodig scenario's te berekenen en te bestuderen welke vooruitzichten er zijn bij aanpassingen van het net. Bovendien is andere contractvorming nodig. De TKI's hebben bij al deze veranderingen als voorwaarde gesteld dat voldaan wil blijven worden aan hun drie uitgangspunten: beschikbaar, betrouwbaar, betaalbaar.

Duurzaam en decentraal

Maar ook duurzaamheid is een belangrijke drijfveer. Het streven is dat het nationale energiesysteem bijdraagt aan de internationale doelstelling voor 2035 om CO2-emissies met 80-95% te reduceren. Uiteindelijk willen we dat onze energie in 2050 volledig duurzaam is, zowel vanaf de centrales als vanaf de decentrale opwekkers. De energievoorziening maakt dus een verandering door van centraal naar decentraal. Het net moet dus worden voorbereid om steeds meer terug te kunnen leveren.