Wijzigingen innovatieprogramma en subsidieregelingen TKI Urban Energy

Tot en met 2018 waren er zes TKI Urban Energy programmalijnen (PL’s):

Onder deze programmalijnen kon in 2018 met projectvoorstellen subsidie worden aangevraagd onder de TKI Urban Energy regeling, één van de regelingen onder de Topsector Energie (TSE).

Op 20 februari 2019 zijn de TSE regelingen voor 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Daar viel te lezen dat er diverse kleine en grotere wijzigingen zijn ten opzichte van 2018. De meeste innovatiethema’s uit 2018 zijn nog steeds onderdeel van een regeling van Topsector Energie, maar er vinden verschuivingen plaats tussen thema’s en subsidieregelingen. Een gedeelte van de innovatiethema’s komt terug onder de subsidieregeling TKI Urban Energy 2019, onder een geheel nieuwe opzet met meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) en/of onder de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), die in 2019 tevens verandert. 

  • PL0 uit 2018 komt in 2019 terug onder de regeling “Demonstratie energie- en klimaatinnovatie” (DEI+, een uitbreiding van de DEI regeling in 2018), als DEI+ pilot onder “Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen” en “Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, projecten die passen binnen het subthema Maatschappelijk vastgoed”.
  • PL1 uit 2018 komt met wijzigingen terug in PL1 2019 onder de TKI Urban Energy regeling 2019.
    Daarnaast wordt in 2019 de ruimtelijke inpassing van zon-PV (en windturbines) zichtbaar onder de regeling “Demonstratie energie- en klimaatinnovatie” (DEI+, een uitbreiding van de DEI regeling in 2018), als DEI+ pilot onder “Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind”.
  • PL2 t/m PL4 uit 2018 komen gedeeltelijk en met wijzigingen terug in PL2 t/m PL4 2019 onder de TKI Urban Energy regeling 2019. Daarnaast is een gedeelte van de thema’s onder PL2 t/m PL4 2018, als het gaat om energierenovaties en warmte- en koude voorziening, zichtbaar in 2019 volgens een geheel nieuwe opzet met MMIP’s: meerjarige missie gedreven innovatieprogramma’s.
  • PL5 uit 2018 komt met wijzigingen terug in PL5 2019 onder de Urban Energy regeling 2019. Daarnaast wordt in 2019 het thema flexibiliteit zichtbaar onder de regeling “Demonstratie energie- en klimaatinnovatie” (DEI+, een uitbreiding van de DEI regeling in 2018), als DEI+ pilot onder “Flexibilisering van het elektriciteitssysteem”.

De tabellen 1a, 1b en 1c hieronder schetsen de grote lijnen van de verwachte veranderingen per 2019 in de subsidieregelingen. De tekst hieronder gaat daarnaast in op de TKI Urban Energy regeling 2019 en de gewijzigde DEI+ regeling. En op de Hernieuwbare energie regeling (HER), die vanuit 2018 doorloopt t/m 31 maart 2019.

 

TKI Urban Energy regeling 2018

TKI Urban Energy regeling 2019

DEI+ regeling 2019

Oproep tot MMIP-Voorstellen

PL0 Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

0a Integratie van basisproducten en componenten in prototypes van standaardoplossingen voor aardgasloze woningen, gebouwen en energie infrastructuur in wijken.

0b Ontwikkeling van gestandaardiseerde en geoptimaliseerde totaalpakketten voor specifieke woningtypen, de contingentaanpak.

0c Hulpmiddelen en instrumenten bij de ontwikkeling en realisatie van aardgasloze woningen, gebouwen en wijken.

 

 

DEI+ pilot

Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, projecten die passen binnen het subthema Maatschappelijk vastgoed.

 

PL1 Zonnestroomsysteem-componenten (PV)

1a PV-cellen en -modules.

1b Overige zonnestroomsysteem componenten.

PL1 Zonne-energie

1a PV-technologieën (cellen, panelen, folies & halffabricaten).

1b Zonnestroomsystemen in het buitengebied.

1c Drijvende zonnestroomsystemen.

1d Zonnestroomsystemen in civiele infrastructuur.

 

DEI+ pilot

Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.

 

 

Tabel 1a:  veranderingen per 2019 in de subsidieregelingen voor de programmalijnen (PL’s) van TKI UE met in de linker kolom PL0 en PL1 in 2018.

 

TKI Urban Energy regeling 2018

TKI Urban Energy regeling 2019

DEI+ regeling 2019

Oproep tot MMIP-Voorstellen

PL2 Warmte en koude installaties

2a Warmtepompen en warmteafgifte.

2b Zonnecollectoren.

2c Ventilatiesystemen.

2d Warmte/koude opslag.

 

 

 

 

 

PL2 Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat

2a Warmteafgifte en tapwater.

2b Zonnecollectoren.

2c Gebruiksgemakkelijke, geluidsarme en energiezuinige ventilatiesystemen.

2d Gecombineerde en geïntegreerde apparaten.

 

MMIP3 Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

3.1 Energieconcepten (incl. optimalisatie in de keten).

3.2 Robotisering, digitalisering en integratie van installatietechniek in bouwelementen.

3.3. Enthousiasme van gebouweigenaren voor energierenovatie.

 

MMIP4 Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving*

4.1. Stille, compacte, slimme, kostenefficiënte warmtepompen.

4.3. Slimme compacte warmte-batterij.

4.4. Slimme warmtenetten.

4.5 Grootschalige thermische opslag.

4.6 Ondiepe geothermie (<1500m)*

PL3 Fysieke integratie

3a Fysieke integratie van zonne-energie-systemen in vervoer en openbare ruimte.

3b Multifunctionele bouwdelen.

PL3 Fysieke integratie

3a Systeemcomponenten voor zonnestroomsystemen op/in daken of gevels.

 

 

PL4 Flexibele energie–infrastructuur

4c Collectieve warmtesystemen.

4d Betere benutting ondergrond voor opwekking en opslag thermische energie.*

 

 

 

*Merk op dat het onderwerp diepe geothermie (>1500m) (deelprogramma 4.6 van MMIP-4 en voorheen PL 4d) in 2019 niet beschikbaar komt via bovenstaande subsidie-instrumenten. Wel komt hiervoor subsidie beschikbaar via de Subsidieregeling Nieuw Gas.

Tabel 1b:  veranderingen per 2019 in de subsidieregelingen voor de programmalijnen (PL’s) van TKI UE met in de linker kolom PL2 t/m PL3 in 2018 en de warmtethema’s volgens PL4 in 2018 .

 

TKI Urban Energy regeling 2018

TKI Urban Energy regeling 2019

DEI+ regeling 2019

Oproep tot MMIP-Voorstellen

PL4 Flexibele energie–infrastructuur

4a Concepten & tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur.

4b Monitoring & control van energienetten.

4e Framework voor een slimme energie-infrastructuur.

PL4 Flexibele energie-infrastructuur

4a Concepten & tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur.

4b Componenten & systemen voor monitoring & control van energie-infrastructuur.

4c Framework voor een slimme energie-infrastructuur.

DEI+ pilot

Flexibilisering van het elektriciteitssysteem.

 

PL5 Energieregelsystemen en –diensten

5a (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten.

5b Energiediensten van en voor elektrisch vervoer.

5c Verhogen flexibiliteit in het energiesysteem.

5d Slimme en resilient energiesystemen.

PL5 Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de energiemarkt

5a Slimme en ‘resilient’ energiehandelssystemen.

5b Systemen en diensten voor het verhogen van flexibiliteit in het energiesysteem.

5c (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten op gebouw en gebiedsniveau.

5d Energiediensten van en voor gebruikers van elektrische voertuigen.

 

 

Tabel 1c: veranderingen per 2019 in de subsidieregelingen voor de programmalijnen (PL’s) van TKI UE met in de linker kolom een gedeelte van PL4 in 2018 (concepten, tools en smart grid thema’s volgens PL4 in 2018) en geheel PL5 in 2018.