Vacature Programmamanager ‘Versnelling energierenovaties van woningen en gebouwen’

De sollicitatieprocedure rond deze vacature is momenteel gaande. Bent u de gedroomde kandidaat waarvan wij nog geen reactie ontvingen? Schroom dan niet om alsnog te reageren.

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar op om een duurzame energievoorziening te realiseren. Dat is ook nodig. De stappen die worden gezet naar meer duurzaamheid, moeten worden versneld en geïntensiveerd. Er zijn trendbreuken nodig. Bedrijven, kennisinstellingen, overheid en burgers zetten zich daar nú voor in: voor een gebouwde omgeving waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Ook TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, zet zich hier dagelijks voor in. Zij vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties die ze stimuleert, verbindt en (financieel) ondersteunt bij ontwikkeling en toepassing van innovaties in woningen en gebouwen. Een significante versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de huidige inzet.

De Programmamanager levert daaraan een bijdrage door meerjarige samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen, op het gebied van kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen.

Over de functie

De Programmamanager houdt zich bezig met versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving. Het speelveld is breed, maar in deze functie ligt de focus op energieconcepten (inclusief ketenoptimalisatie), integratie van installatietechniek in bouwdelen, industrialisatie, digitalisering en het enthousiasmeren van woning- en gebouweigenaren voor energierenovaties.

De Programmamanager brengt ambitieuze organisaties en mensen met de slimste ideeën bijeen die letterlijk willen investeren in oplossingen binnen zijn/haar focusgebied en de doorsnijdende thema’s. De Programmamanager zorgt dat relevante kennis wordt ontsloten door deskresearch en door gedegen onderzoek, en met hen gedeeld via relevante platforms en kanalen. Dit in nauwe samenwerking met teamleden binnen TKI Urban Energy. Door zijn centrale rol is de Programmamanager de eerste die belangrijke ontwikkelingen ziet of zelfs in gang zet. (Tech)bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, energiecoöperaties en gemeenten zijn permanente gesprekspartners. Het voeren van ‘accountgesprekken’, het organiseren en bezoeken van bijeenkomsten, het voortdurend aanscherpen van het programmamanagement, het (doen) samenstellen van kennisdossiers en het beoordelen van ideeën voor innovaties behoren eveneens tot de concrete werkzaamheden. De programmamanager vormt een duo met de innovatieanalist op hetzelfde werkgebied, werkt daarnaast nauw samen met andere programmamanagers binnen TKI Urban Energy en op doorsnijdende thema’s, en met de andere teamleden die hem of haar faciliteren bij deze werkzaamheden.

Wie je bent

Woorden die de Programmamanager typeren zijn netwerker, samenwerker, flexibel, zelfstandig en een sterke focus op resultaat. Je voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en hebt een goede pen. Je bent actief op social media en schrijft blogs of opiniestukken voor vakbladen.

Gevraagd en ongevraagd adviseert de Programmamanager zowel intern als in het netwerk over zijn aandachtsgebied. Je bent in staat ontwikkelingen in de energiesector te vertalen in heldere strategische keuzes. De programmamanager schrikt niet terug van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s, het in de lucht houden van diverse ballen en het opereren in een complexe (bestuurlijke) omgeving met grote belangen.

Wat wij bieden

Wij bieden een inhoudelijk zeer uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid. Bij de functie hoort een uitstekend salaris, een 1e klas business card voor openbaar vervoer en een passende pensioenvoorziening.

Solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in de functie kun je je sollicitatie uiterlijk 11 januari sturen naar @email. Hier kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur). Laatstgenoemde kun je ook bellen op 06-23368489.

De eerste gesprekken vinden plaats in de tweede helft van januari, hopelijk op ons kantoor in Utrecht. Bij wederzijdse overeenstemming word je na deze kennismaking gevraagd om een casus te behandelen of een van je wapenfeiten te presenteren aan ons team. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.

Meer informatie

Tijdens de Energeia Energy Tour 2020 over de Regionale energiestrategieën en de gemeentelijke warmtevisies, besprak Michiel Kirch de innovatie-uitdagingen die we op dit moment zien voor de regionale warmtevoorziening van de toekomst, en het gat dat nu nog bestaat tussen de huidige aardgasgestookte warmte en de mogelijke duurzame alternatieven die al bestaan. Terugkijken kan hieronder.