Vacature Innovatieanalist Hernieuwbare Elektriciteit

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist met kennis over, en het liefst enkele jaren werkervaring op het gebied van, wind- en zonne-energie.

TKI Urban Energy ondersteunt innovaties voor het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op land en op water. Wij zoeken een innovatieanalist die zich focust op wind op land en zon op land, zon op water, zon op infra, zon op utiliteit en zon op woningen. Je houdt daarbij rekening met ruimtelijke-, esthetische-, en ecologische inpassing in de omgeving en energetische inpassing in het energiesysteem in Nederland.

Wat ga je doen?

 • Je spreekt regelmatig met ondernemers en wetenschappers, legt projectbezoeken af, bezoekt bijeenkomsten, en verdiept je in projectrapportages. Zo zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland, en kun je ontwikkelingen in Nederland plaatsen in een internationale context.
 • Je levert scherpe analyses, overzichten van ontwikkelingen binnen onze innovatieprogramma’s en van de uitdagingen die nog onvoldoende door ons innovatie-ecosysteem worden opgepakt. Dit doe je bijvoorbeeld door de afgeronde en lopende innovatieprojecten in ons portfolio te analyseren.
 • Je verzamelt, onderzoekt, evalueert, en verwerkt relevante informatie over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen rond jouw innovatiethema. Je vraagt je daarbij steeds af wat er nodig is om vernieuwingen versneld naar de markt te brengen.
 • Je coördineert en begeleidt studieopdrachten die TKI Urban Energy extern laat uitvoeren, bijvoorbeeld het opstellen van whitepapers, het uitvoeren van marktverkenningen of het vormgeven van roadmaps.
 • Je zorgt ervoor dat kennis van nieuw opgedane inzichten en ontwikkelingen verspreid wordt binnen ons netwerk. Dat doe je bijvoorbeeld door het schrijven en delen van kennisdossiers of door het organiseren van themabijeenkomsten.
 • Je wordt actief in een veelzijdig netwerk van uitvinders, ondernemers, wetenschappers en beleidsambtenaren. Je spreekt met diverse bedrijven, van startups tot internationale bedrijven. Je legt proactief nieuwe contacten en benadert bedrijven om het innovatienetwerk te leren kennen. Kennen van dit netwerk stelt je in staat om gericht en effectief bij te dragen aan het vormen van nieuwe consortia en samenwerkingsverbanden. Ook vertegenwoordig je TKI Urban Energy bij externe bijeenkomsten.
 • Je organiseert kennis- en matchmakingsevents waar innovatoren elkaar ontmoeten en de meest relevante kennis en inzichten worden gedeeld. Je bereidt de sessies inhoudelijk voor, benadert sprekers en regelt alle praktische zaken. Je wordt medeverantwoordelijk voor een jaarlijkse cyclus aan themabijeenkomsten waarmee we ons netwerk beter aan ons willen verbinden.
 • Je bent nadrukkelijk zichtbaar op social- en vakmedia met posts en/of blogs over bijvoorbeeld een door ons uitgebracht rapport, jouw reflectie op een bedrijfsbezoek of met een opiniërend artikel.

De beoogde insteek is ‘learning by doing’. Je werkt in teamverband nauw samen met de ‘Programmamanager hernieuwbare elektriciteit’ en met de innovatieanalisten op de andere thema’s. Tegelijkertijd bouw je ook jouw eigen netwerk op.

Wie zoeken we?

 • Een professional met 2-5 jaar werkervaring of een starter met stevige stage- en afstudeerervaring in de energiesector.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het thema hernieuwbare elektriciteit. Een goed netwerk in deze sector is natuurlijk een pré.
 • Je hebt affiniteit met innovatieprocessen en bent in staat om dit vanuit verschillende invalshoeken te bekijken (techniek, financiering, ondernemerschap, beleid).
 • Je hebt een WO-achtergrond bijvoorbeeld in de richting van techniek, (bedrijfs)economie of bestuurswetenschappen.
 • Je hebt een initiatiefrijke persoonlijkheid. Je werkt resultaatgericht en laat je niet ontmoedigen door bureaucratie (omdat je snapt dat dit er af en toe ook bij hoort).
 • Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen en je bent eraan gewend om in hoge mate van zelfstandigheid te werken. Tegelijkertijd zoek je wel de samenwerking bij de uitvoering van het werk en stelt tijdig de vraag om hulp en ondersteuning.
 • Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken. Je vindt het leuk om bij verschillende thema’s de diepte in te gaan, zonder te verzanden in de complexiteit van een onderwerp. Je bent in staat om onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (techniek, economie, wetgeving & beleid, internationaal) te benaderen.
 • Je bent iemand die het leuk vindt om te netwerken en te verbinden met nieuwe personen en organisaties. Ons netwerk vormt de essentie van TKI Urban Energy, al onze medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met dat netwerk.
 • Je bent taalvaardig. Je kunt opgedane kennis op een goede manier schriftelijk overbrengen, bijvoorbeeld in kennisdossiers.
 • Je bent representatief en hebt gevoel voor politiek en stakeholdermanagement.
 • Voor deze functie zijn Nederlandse schrijf- en taalvaardigheden vereist.

Wat bieden we?

Voor deze functie bieden we een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden, passend bij de werkervaring en leeftijd van de kandidaat. Voor je persoonlijke ontwikkeling neem je deel aan een ontwikkelingsprogramma samen met andere collega’s.

TKI Urban Energy is een gezellig en hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook richten op duurzame energie, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. Lunchen doen we samen in het bedrijfsrestaurant en eens per maand wordt er met de verdieping geborreld.

Over de organisatie

TKI Urban Energy helpt innovatieve partijen die zich inzetten voor de energietransitie verder. Bijvoorbeeld door ze met elkaar in contact te brengen en ze te helpen bij het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden. Of door ze de weg naar subsidiëring of andere vormen van financiering te wijzen. Ook maakt TKI Urban Energy kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk. We zoeken actief naar de laatste ontwikkelingen op de thema’s die relevant zijn voor ons publiek, initiëren of faciliteren onderzoek naar onderwerpen waar nog te weinig informatie over beschikbaar is, en dragen deze kennis vervolgens uit naar ondernemers die hiermee aan de slag kunnen.

TKI Urban Energy is onderdeel van de Topsector Energie en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). We hebben geen commercieel belang en zijn daardoor onafhankelijk en objectief.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie sturen naar @email. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Robin Quax, Programmamanager Hernieuwbare Elektriciteit).

De procedure bestaat uit twee gesprekken en een eindronde met casepresentatie. Vanwege de beperkingen door het coronavirus zullen de eerste gesprekken mogelijk digitaal plaatsvinden, in de maanden oktober en november. Kandidaten die doorgaan naar de laatste ronde, worden gevraagd een case voor te bereiden en presenteren.