Vacature: Innovatieanalist Hernieuwbare Elektriciteit

Ben jij gedreven om Nederland aan een snellere energietransitie te helpen? En loop je warm voor vernieuwende technische en sociale ontwikkelingen in de energietransitie, en state of the art oplossingen die de opwek van hernieuwbare stroom en de verduurzaming van de gebouwde omgeving gaan versnellen? De positie van innovatieanalist hernieuwbare elektriciteit bij TKI Urban Energy biedt je de kans om hiermee aan de slag te gaan.

Innovatieanalisten bij TKI Urban Energy verzamelen alle actuele ontwikkelingen rond hun eigen thema, analyseren dit en helpen deze kennis te verspreiden onder innovators, afnemers van verduurzamingsoplossingen en beleidsmakers. Daarmee dragen zij niet alleen bij aan het stimuleren van de innovaties die nodig zijn voor een snellere energietransitie in de gebouwde omgeving, ook leveren zij met deze informatie belangrijke bijdragen aan het innovatieprogramma van TKI Urban Energy.

De innovatieanalist hernieuwbare elektriciteit houdt zich bezig met het thema wind- en zonne-energie (het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op land en op water), en alle innovatieve aspecten die daarbij relevant zijn zoals de ruimtelijke, esthetische en ecologische inpassing in de omgeving en energetische inpassing in het energiesysteem in Nederland.

Wat ga je doen?

 • Je spreekt regelmatig met ondernemers en wetenschappers, legt projectbezoeken af, bezoekt bijeenkomsten, en verdiept je in projectrapportages. Zo zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland, en kun je ontwikkelingen in Nederland plaatsen in een internationale context.
 • Je levert scherpe analyses, overzichten van ontwikkelingen binnen onze innovatieprogramma’s en van de uitdagingen die nog onvoldoende door ons innovatie-ecosysteem worden opgepakt. Dit doe je bijvoorbeeld door de afgeronde en lopende innovatieprojecten in ons portfolio te analyseren.
 • Je verzamelt, onderzoekt, evalueert, en verwerkt relevante informatie over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen rond jouw innovatiethema. Je vraagt je daarbij steeds af wat er nodig is om vernieuwingen versneld naar de markt te brengen.
 • Je coördineert en begeleidt studieopdrachten die TKI Urban Energy extern laat uitvoeren, bijvoorbeeld het opstellen van whitepapers, het uitvoeren van marktverkenningen of het vormgeven van roadmaps.
 • Je zorgt ervoor dat kennis van nieuw opgedane inzichten en ontwikkelingen verspreid wordt binnen ons netwerk. Dat doe je bijvoorbeeld door het schrijven van blogs en kennisdossiers of door het organiseren van webinars en live evenementen (zie bijvoorbeeld het webinar over constructieve beperkingen voor zon op dak in utiliteitsbouw, of het webinar Weer, klimaat en de energietransitie).
 • Je wordt actief in een veelzijdig netwerk van uitvinders, ondernemers, wetenschappers en beleidsambtenaren. Je spreekt met diverse bedrijven, van startups tot internationale bedrijven. Je legt proactief nieuwe contacten en benadert bedrijven om het innovatienetwerk te leren kennen. Kennen van dit netwerk stelt je in staat om gericht en effectief bij te dragen aan het vormen van nieuwe consortia en samenwerkingsverbanden. Ook vertegenwoordig je TKI Urban Energy bij externe bijeenkomsten.
 • Naast themabijeenkomsten waarin kennisoverdracht centraal staat, organiseer je tevens matchmakingsevents waar innovatoren elkaar ontmoeten en de meest relevante kennis en inzichten worden gedeeld. Je bereidt de sessies inhoudelijk voor, benadert sprekers en regelt alle praktische zaken. Je wordt medeverantwoordelijk voor een jaarlijkse cyclus aan bijeenkomsten waarmee we ons netwerk beter aan ons willen verbinden. Je werkt in teamverband nauw samen met de programmamanager hernieuwbare elektriciteit en met de innovatieanalisten op de andere thema’s.
 • Deze functie betreft een fulltime dienstverband.

Wie zoeken we?

 • Een professional met 2-4 jaar werkervaring of een starter met stevige stage- en afstudeerervaring in de energiesector.
 • Je hebt affiniteit met het thema hernieuwbare elektriciteit. Een goed netwerk in deze sector is natuurlijk een pré.
 • Je hebt affiniteit met innovatieprocessen en bent in staat om dit vanuit verschillende invalshoeken te bekijken (techniek, financiering, ondernemerschap, R&D, beleid).
 • Je hebt een WO-achtergrond bijvoorbeeld in de richting van techniek, (bedrijfs)economie of bestuurswetenschappen.
 • Je hebt een initiatiefrijke persoonlijkheid. Je werkt resultaatgericht en laat je niet ontmoedigen door bureaucratie (omdat je snapt dat dit er af en toe ook bij hoort).
 • Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen en je bent eraan gewend om in hoge mate van zelfstandigheid te werken. Tegelijkertijd zoek je wel de samenwerking bij de uitvoering van het werk en stelt tijdig de vraag om hulp en ondersteuning.
 • Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken. Je vindt het leuk om bij verschillende thema’s de diepte in te gaan, zonder te verzanden in de complexiteit van een onderwerp. Je bent in staat om onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (techniek, economie, wetgeving & beleid, internationaal) te benaderen.
 • Je bent iemand die het leuk vindt om te netwerken en te verbinden met nieuwe personen en organisaties. Ons netwerk vormt de essentie van TKI Urban Energy, al onze medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met dat netwerk.
 • Je bent taalvaardig. Je kunt opgedane kennis op een goede manier schriftelijk overbrengen, bijvoorbeeld in kennisdossiers.
 • Je bent representatief en hebt gevoel voor politiek en stakeholdermanagement.
 • Voor deze functie zijn Nederlandse schrijf- en taalvaardigheden vereist.

Wat bieden we?

Voor deze functie bieden we een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden, passend bij de werkervaring en leeftijd van de kandidaat. Voor je persoonlijke ontwikkeling neem je deel aan een ontwikkelingsprogramma samen met andere collega’s.

Verder biedt TKI Urban Energy een gezellig, hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. We wisselen werk op kantoor en thuiswerk af. Lunchen doen we vaak samen, iedere laatste donderdag van de maand wordt er samen geborreld en regelmatig organiseren wij leuke uitjes zoals een avondje padellen, jeu de boulen, of een pubquiz.

Over de organisatie

TKI Urban Energy helpt innovatieve partijen die zich inzetten voor de energietransitie, verder. Bijvoorbeeld door ze met elkaar in contact te brengen en ze te helpen bij het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden. Of door ze de weg naar subsidiëring of andere vormen van financiering te wijzen. Ook maakt TKI Urban Energy kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk. We zoeken actief naar de laatste ontwikkelingen op de thema’s die relevant zijn voor ons publiek, initiëren of faciliteren onderzoek naar onderwerpen waar nog te weinig informatie over beschikbaar is, en dragen deze kennis vervolgens uit naar ondernemers die hiermee aan de slag kunnen.

TKI Urban Energy is onderdeel van de Topsector Energie en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). We hebben geen commercieel belang en zijn daardoor onafhankelijk en objectief.

Sollicitatieprocedure

Je kan je sollicitatie uiterlijk 8 januari sturen naar @email. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Robin Quax, Programmamanager Hernieuwbare Elektriciteit).

De procedure bestaat uit twee gesprekken en een eindronde met casepresentatie. De gesprekken vinden in januari 2023 plaats op ons kantoor in Utrecht. Kandidaten die doorgaan naar de laatste ronde, worden gevraagd een case voor te bereiden en presenteren.

Dutch is the primary language of communication in this function. Therefore we only invite applicants that are fluent in speaking and writing in Dutch.