Innovatieanalist Versnelling Energierenovaties

Bekijk de energietransitie eens door de ogen van de huis- of vastgoedeigenaar. Als zijn pand verduurzaamd moet worden, moet hij dan starten met het isoleren van het dak, of kan hij beter een warmtepomp aanschaffen? Misschien is beide wel nodig, maar in welke volgorde dan? Voor dit soort vraagstukken ontwikkelen ondernemers talrijke innovatieve oplossingen. En die oplossingen moeten leiden tot 200.000 energierenovaties per jaar! TKI Urban Energy ondersteunt deze innovators, en zoekt een innovatieanalist die meehelpt om alle kennis hierover te verzamelen, analyseren en verspreiden binnen het netwerk. 

Ben jij gedreven om Nederland door de energietransitie heen te helpen? En loop je warm voor vernieuwende technische en sociale ontwikkelingen in de energietransitie, en state of the art oplossingen die de verduurzaming van de gebouwde omgeving gaan versnellen? De positie van innovatieanalist biedt je de kans om als een echte spin in het web aan de slag te gaan. Met de kennis en relevante informatie die je als innovatieanalist verwerft, help je juist díe innovaties te stimuleren waarmee we woningen en gebouwen sneller, beter of goedkoper kunnen verduurzamen. Bovendien bepaal je zo mede het innovatieprogramma, waarmee we bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor de energietransitie.

Wat ga je doen?

 • In nauwe samenwerking met de programmamanager onderzoek je en evalueer je relevante informatie over de belangrijkste (technologische en sociale) ontwikkelingen rond jouw innovatiethema. Tevens ben je in staat om ontwikkelingen in het vakgebied te duiden in heldere strategische opties.
 • Je bent voortdurend in gesprek met het netwerk, spreekt met innovatieve ondernemers, onderzoekers en projectleiders en legt projectbezoeken af. Zo raak je goed op de hoogte van de lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten
 • Je zoekt de kennis uit de praktijk actief op.  Daarnaast ben je in staat de ontwikkelingen die in Nederland spelen ook te spiegelen aan internationale ontwikkelingen.
 • Je zorgt ervoor dat kennis van nieuw opgedane inzichten en ontwikkelingen verspreid worden binnen onze organisatie en ons netwerk. Dat doe je bijvoorbeeld door het actief signaleren van relevante actualiteiten over jouw thema, het schrijven van en  in samenwerking met de communicatieafdeling publiciteit geven aan kennisdossiers of andere publicaties, het verspreiden van je opgedane kennis via social media en het organiseren van themabijeenkomsten.
 • Je levert scherpe analyses, overzichten van vorderingen in ons innovatieprogramma, en van de nog te slechten barrières. Dit doe je bijvoorbeeld door doorsnedes te maken van de afgeronde en lopende innovatieprojecten in een portfolioanalyse.
 • Je legt nieuwe contacten en benadert bedrijven om het innovatienetwerk te leren kennen. Dit stelt je in staat om gericht en effectief bij te dragen aan het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en consortia.

Wie zoeken we?

 • Een (young) professional met 2-5 jaar werkervaring of een starter met stevige, relevante stage- en afstudeerervaring opgedaan in de energiesector, bij voorkeur rond het thema energietransitie in de gebouwde omgeving.
 • Je hebt affiniteit met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een goed netwerk in de wereld van de bouw en/of energietransitie is natuurlijk een pré.
 • Je hebt een studie (WO) gedaan in de richting duurzaamheid en/of energie, met een sterk technische en maatschappelijke component. Denk aan studies als Sustainable Energy Technology, Energy Science, Innovation Sciences, Science Business and Innovation, Sustainable Business and Innovation, of bouwkunde, aardwetenschappen, werktuigbouwkunde of natuurkunde met specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfskunde, duurzaamheid, energiesystemen of innovatie. 
 • Een initiatiefrijke persoonlijkheid, die enerzijds gewend is om in hoge mate van zelfstandigheid te werken, maar die bij de uitvoering van het werk wel de samenwerking met anderen zoekt. Je werkt in teamverband met de programmamanager versnelling energierenovaties, werkt nauw samen met de innovatieanalisten op andere thema’s en houdt korte lijntjes met de communicatiemedewerkers.
 • Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken. Je vindt het leuk om bij verschillende thema’s de diepte in te gaan, zonder te verzanden in de complexiteit van een onderwerp.
 • Iemand die het leuk vindt om te netwerken en te verbinden met nieuwe personen en organisaties. Ons netwerk vormt de essentie van TKI Urban Energy, al onze medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met dat netwerk.
 • Iemand die taalvaardig is. Je kunt opgedane kennis zowel mondeling als schriftelijk op een goede manier overbrengen. Voor deze functie zijn Nederlandse schrijf- en taalvaardigheden vereist.

Wat bieden we?
Voor deze functie bieden we een uitstekend salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden, passend bij de werkervaring en leeftijd van de kandidaat. Je krijgt onder meer een NS-businesskaart, laptop, een bijdrage voor telefoon, en een goede pensioenregeling. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
TKI Urban Energy is een gezellig en hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. Lunchen doen we samen in het bedrijfsrestaurant beneden, en iedere laatste donderdag van de maand wordt er samen geborreld.

Over de organisatie
TKI Urban Energy helpt innovatieve partijen verder die zich inzetten voor de energietransitie. Bijvoorbeeld door ze met elkaar in contact te brengen en ze te helpen bij het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden. Of door ze de weg naar subsidiëring of andere vormen van financiering te wijzen. Ook maakt TKI Urban Energy kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk. We zoeken actief naar de laatste ontwikkelingen op de thema’s die relevant zijn voor ons netwerk en daarbuiten, initiëren of faciliteren onderzoek naar onderwerpen waar nog te weinig informatie over beschikbaar is, en dragen deze kennis vervolgens uit naar ondernemers en kennisinstellingen die hier hun voordeel mee kunnen doen.
TKI Urban Energy is een onderdeel van de Topsector Energie en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We hebben geen commercieel belang en zijn dus onafhankelijk en objectief.

Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatie sturen naar @email. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Rogier Groeneveld, programmamanager versnelling energierenovaties bij TKI Urban Energy).
We vragen je graag te reageren vóór vrijdag 11 september. 
De procedure bestaat uit twee gesprekken en een eindronde met casepresentatie. Vanwege de beperkingen door het coronavirus zullen de eerste gesprekken waarschijnlijk digitaal plaatsvinden, in september en oktober. Kandidaten die doorgaan naar de laatste ronde, worden gevraagd een casus voor te bereiden en te presenteren. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.