Vacatures

nieuwe ideeën, nieuwe energie

De gebouwde omgeving in Nederland moet in hoog tempo en op grote schaal omschakelen op duurzame energiebronnen en energiebesparing. Met bestaande oplossingen alleen gaan we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord niet halen, voor zo’n enorme transformatie is innovatie essentieel en noodzakelijk. Om te zorgen voor de ontwikkeling en toepassing van deze energie-innovaties, ondersteunt TKI Urban Energy bedrijven en organisaties, kennisinstellingen, overheden en afnemers die zich hiermee bezighouden. Een duurzaam elektriciteitssysteem en CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050, dáár gaan wij voor.

Programmamanager energietransitie bedrijventerreinen

De energietransitie is in volle gang. Zo ook op bedrijventerreinen. De transitie naar duurzame utiliteitsgebouwen en het bedrijventerrein van de toekomst vraagt niet alleen om innovatieve technologieën. Het vergt ook nieuwe kennis op sociaal-maatschappelijk vlak. Bedrijventerreinen bieden ruimte voor grootschalige energieopwekking, energieopslag, flexibel energiegebruik, uitwisseling van energie en het laden van elektrische vervoermiddelen.

Volledige  bedrijventerreinen worden onderdeel van het energiesysteem. De kleine en middelgrote ondernemers die er gevestigd zijn spelen een essentiële rol. Het zijn hún bedrijfsprocessen, hún gebouwen met elk een afwijkend energieprofiel, die worden verduurzaamd.

Hoe krijgen facilitair medewerkers, gebouweigenaren en parkmanagers zicht op passende innovatieve producten en diensten? Welke opties zijn er voor een gezamenlijke aanpak op het terrein? Welke relaties zijn er met thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Welke dialoog moet gevoerd worden met bedrijfsverenigingen, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies? Kortom, er is werk aan de winkel voor het bedrijfsleven.

TKI Urban Energy zoekt een programmamanager die de doelgroep bij de geschetste opgave en hoofdbrekens kan helpen.

Open sollicitatie

Is een rol in het team van TKI Urban Energy jou op het lijf geschreven, maar is die functie momenteel niet beschikbaar? Stuur gerust een open sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten zorgvuldig voor de wettelijk toegestane periode van een half jaar. Op het moment dat er een functie vrijkomt, kijken we eerst naar dit bestand. Als jouw achtergrond en motivatie aansluiten bij onze wensen en functie-eisen, dan gaan we graag in gesprek!

Stuur een open sollicitatie naar @email.