Organisatie

Stichting TKI Urban Energy bestaat, naast het programmabureau, uit een bestuur, een raad van toezicht en enkele onafhankelijke adviesraden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Teun Bokhoven (voorzitter)
  • Nancy Kabalt-Groot (penningmeester)
  • Frits Verheij

Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2017

WNT-verantwoording 2018