Subsidieregeling Urban Energy

De Urban Energy subsidieregeling (ook bekend als Urban Energy tender) richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. 

Urban Energy projecten moeten passen binnen de ‘programmalijnen’ zoals deze binnen de subsidieregeling zijn beschreven. Er zijn aparte budgetten per (set van) programmalijnen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende programmalijnen, de relevante onderwerpen per programmalijn en de beschikbare budgetten per (set van) programmalijnen.

Programmalijn

Relevante onderwerpen

Beschikbare budget (x1000 e)

Programmalijn 1

1a. PV-technologieën (voor cellen, panelen, folies en halffabricaten)

1b. Zonnestroomsystemen in het buitengebied

1c. Drijvende zonnestroomsystemen (uiteindelijk ook offshore toepasbaar)

1d. Zonnestroomsystemen in civiele infrastructuur (in voertuigen, rail- en verkeersinfra)

4.000

Programmalijn 2-3

2a. Warmteafgifte

2b. Zonnecollectoren

2c. Gebruiksgemakkelijke, geluidsarme en energiezuinige ventilatiesystemen

2d Gecombineerde en geïntegreerde apparaten

3a. Systeemcomponenten voor zonnestroomsystemen op/in daken of gevels

2.300

Programmalijn 4-5

4a. Concepten en tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur

4b. Componenten en systemen voor monitoring en control van energie-infrastructuur

4c. Framework voor een slimme energie-infrastructuur

5a. Slimme en ‘resilient’ energiehandelssystemen

5b. Systemen en diensten voor het verhogen van flexibiliteit in het energiesysteem

5c. (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten op gebouw en gebiedsniveau

5d. Energiediensten van en voor gebruikers van elektrische voertuigen

4.000

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website van RVO.

Let op: Veranderingen binnen de Urban Energy Subsidieregeling in 2019

In 2019 wordt overgegaan van Programmalijnen (zoals tot op heden te doen gebruikelijk was) naar MMIP’s (die vanaf 2020 de basis van het TKI-innovatieprogramma zullen vormen). 2019 wordt een overgangsjaar waarbij RVO voor zijn subsidieregelingen voor een gedeelte nog gebruik maakt van de Programmalijnen en voor een gedeelte van de  huidige MMIP-beschrijvingen (zie innovatieprogramma).

Voor enkele thema’s (binnen MMIP-3 en MMIP-4) wordt in 2019 door RVO al gebruik gemaakt van de concept MMIP-beschrijvingen waar ook een aparte subsidieregeling voor wordt opgezet. Deze thema’s zijn in tegenstelling tot eerdere jaren geen onderdeel meer van de Urban Energy Subsidieregeling. Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie over de wijzigingen van de subsidieregelingen van Topsector Energie ten opzichte van 2018.

Twijfelt u over de keuze voor het juiste instrument dan kunt u doorlopend uw projectideeën toetsen bij TKI Urban Energy. De medewerkers helpen u bij het maken van een goede inschatting.