Subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

De DEI-regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Dat is de doelstelling van deze regeling die voortkomt uit het Energieakkoord.

De demonstratieprojecten moeten technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie, wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van resp. door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Op deze wijze dragen de projecten bij aan de economische (groene) groei in Nederland.

NB projecten die biobrandstoffen betreffen die onder de bijmengverplichting vallen, dus ook bio-LNG projecten, en projecten die productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten betreffen komen niet in aanmerking voor subsidiering in de DEI regeling.

De DEI-regeling kent twee subsidierondes per jaar, met een deadline in april en een in oktober. Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie in de DEI regeling kunt u terecht op de DEI website van RVO.nl.