Subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI+)

De DEI-regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Met de DEI-regeling is het mogelijk om subsidie te krijgen voor pilot- en demonstratieprojecten. Dat is de doelstelling van deze regeling die voortkomt uit het Klimaatakkoord.

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de DEI-regeling in 2019 gericht op een hun bijdrage aan kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Daarbij is tevens aan dacht voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem en de optimale benutting van het energielandschap.

De DEI-regeling wordt in tegenstelling tot eerdere jaren opengesteld op basis van het first-come-first-serve principe. Binnen de DEI-regeling in 2019 is separaat budget beschikbaar voor projecten in verschillende categorieën:

Thema

Budget in 2019 (€ circa)

Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

waarvan voor maatschappelijk vastgoed

11 mln

4 mln

Flexibilisering elektriciteitssysteem

(o.a. waterstof in de industrie)

33 mln

 

Ruimtelijke inpassing

10 mln

CO2-reductie industrie

(o.a recycling, CCUS, infrastructuur)

30 mln

Energie-innovatie

34 mln

De categorie “Korte termijn innovaties richting aardgasvrije wijken en gebouwen” stond in 2018 bekend als de 'programmalijn 0’. Dit onderdeel richt zich op demonstratieprojecten en/of experimenteel onderzoek die binnen een jaar leiden tot concrete innovaties voor aardgasvrije oplossingen.

De categorie “ruimtelijke inpassing” is er aandacht voor inpassing van zon en wind op land (buiten de Gebouwde omgeving), op zee en in de verkeersinfrastructuur. Binnen de gebouwde omgeving is er specifiek budget voor de toepassing van zon-PV.

Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie over de wijzigingen van de subsidieregelingen van Topsector Energie ten opzichte van 2018.

Vanaf begin februari na de definitieve publicatie van deze regeling vindt u de definitieve informatie over de Oproep tot MMIP-voorstellen op de website van RVO.