SOLAR-ERA.net

SOLAR-ERA.NET is een Europees netwerk van nationale- en regionale- innovatieprogramma’s op het gebied van zonne-energie (PV en CSP). Nederlandse partijen die voor een SOLAR-ERA.NET project subsidie willen ontvangen zullen met hun Europese consortiumpartners een projectvoorstel moeten indienen bij het programmabureau van SOLAR-ERA.NET + voor subsidiëring van het Nederlandse gedeelte van het project een subsidieaanvraag moeten indienen bij RVO.nl (zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/era-net/solar-era-net). Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op: http://www.solar-era.net.