SOLAR-ERA.net

SOLAR-ERA.NET is een Europees netwerk van nationale- en regionale- innovatieprogramma’s op het gebied van zonne-energie (PV en CSP). Nederlandse partijen die voor een SOLAR-ERA.NET project subsidie willen ontvangen zullen met hun Europese consortiumpartners een projectvoorstel moeten indienen bij het programmabureau van SOLAR-ERA.NET + voor subsidiëring van het Nederlandse gedeelte van het project een subsidieaanvraag moeten indienen in de Urban Energy subsidieregeling (zie hierboven). Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op: http://www.solar-era.net.