Bijeenkomst 3 april 2018

Cyber security in het Urban Energy domein

Op 3 april 2018 vond in Den Haag de bijeenkomst plaats 'Cyber security in het Urban Energy domein'. Partijen die voor de beveiliging van hun bedrijfsvoering cyber security hoog op de agenda hebben staan, en leveranciers van producten en diensten op het gebied van cyber security hebben met elkaar zeven presentaties verzorgd:

  1. Maarten Hoeve, ENCS (niet beschikbaar)
  2. Maria Garnaeva, Kaspersky - Industrial cyberthreats and mitigation measures
  3. Jako Jellema, Agentschap Telecom - Beschikbaarheid?
  4. Marijn van Schoote, Havenbedrijf Rotterdam - Hoe cyber resilient is de haven van R’dam?
  5. Arie van Bellen, ECP - Naar een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving
  6. Bart Luijkx, Alliander (niet beschikbaar)
  7. Wilbert Prinssen, Technolution - Secure energy innovation

Deelsessies
De bijeenkomst werd afgerond met drie deelsessies, waarbij werd teruggekeken op de presentaties en werd besproken hoe we verder (kunnen) gaan met cyber security. De deelsessies richtten zich op:

  • A. gebouwde omgeving;
  • B. energie-infrastructuur;
  • C. bedrijven en bedrijventerrein.

Hierbij de link naar het verslag van ieder van de drie deelsessies.

Aanvullende informatie die enkele deelnemers aan het event graag bij u onder de aandacht brengen:

4TU Cyber Energy week pitch
Aan het eind van de bijeenkomst bood Pieter Hartel namens TU Delft en U Twente de aanwezige bedrijven en organisaties de gelegenheid om mee te doen aan de “4TU Cyber Energy week pitch” van 3 tot 7 september 2018. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met getalenteerde studenten op het gebied van cyber security en energie (“cyber energy”), die binnenkort afstuderen en op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Zie hiervoor de uitnodiging.

Stroomvoorziening onder digitale spanning
Aan het eind van de bijeenkomst nodigde Bas Waterhout namens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de deelnemers uit voor de conferentie 'Stroomvoorziening onder digitale spanning' op 24 april 2018, 17.30 tot 20.30 uur, in Den Haag. Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd. De conferentie vindt plaats naar aanleiding van het advies Stroomvoorziening onder digitale spanning, dat Rli op 15 maart jl. aanbood aan het ministerie van EZK.

Interesse in toegang tot een sterk netwerk van innovatieve bedrijven en organisaties, die allen actief zijn binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving? Word deelnemer van het TKI Urban Energy-Deelnemersnetwerk! Breid uw netwerk uit, doe inspiratie op bij de ontwikkeling van nieuwe projectideeën en krijg als eerste inzicht in de voorlopige resultaten binnen het netwerk. Informatie over het deelnemersnetwerk vindt u hier.