De Renovatieversneller

Het programma De Renovatieversneller is in het leven geroepen om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders van renovatie-oplossingen te helpen met het verduurzamen van woningen. De doelstellingen van het Renovatieversnellerprogramma en Uptempo! liggen in elkaars verlengde. De Renovatieversneller nodigt consortia uit om met innovatieve plannen te komen. En het doel van Uptempo! is eveneens de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen door innovatieve oplossingen te verbinden aan vragende partijen, als gemeenten, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Daarom is Uptempo! gevraagd om De Renovatieversneller te ondersteunen.

Ruim 70 partijen verkennen samenwerking bij matchmakingevent rond Renovatieversneller

Op 15 juli 2020 vond online een levendige bijeenkomst plaats waarin mogelijke partnerschappen verkend werden, om gezamenlijk versnelling van de renovatie van de gebouwde omgeving te realiseren. Ruim 70 partijen, waaronder jonge innovatieve ondernemers, gevestigde woningbouwcorporaties en enthousiaste aannemers en installatiepartijen, toonden hun bereidheid om samen te werken.

Wanneer consortia of ketenpartners elkaar gevonden hebben kunnen ze ervoor kiezen deel te nemen aan een schrijfdag om hun subsidieaanvraag voor De Renovatieversneller aan te scherpen. De eerste schrijfdag is 26 augustus aanstaande. Er zijn daarnaast online spreekuren waarin experts vragen beantwoorden.