Woningcorporaties

Woningcorporaties als aanjager van innovatie?

Ik ben Kai Köllen, partner bij service design bureau Ideate. Ik ben al meerdere jaren actief in allerlei programma’s en projecten op het gebied van de energietransitie. Binnen Uptempo! vertegenwoordig ik vanuit TKI CLICKNL de creatieve industrie.

Eén van de belangrijkste dingen die ik de afgelopen jaren leerde, is dat de energietransitie niet slechts een technische transitie is. Het gaat om de mix van techniek, sociale en menselijke aspecten en ook businessmodellen. De menselijke kant ervan, het perspectief van bewoners, is essentieel.

Binnen Uptempo! vormt de woningcorporatie mijn primaire focus. Zij hebben naast nieuwbouw een enorme renovatieopgave. Ik heb onderzocht waar de ruimte zit bij corporaties voor innovatie. Wie zijn daarbij betrokken? Op basis van welke criteria worden besluiten genomen? Er blijkt een grote kloof te zijn tussen de wereld van de innovators en de corporaties. Corporaties hebben vrijwel geen weet van wat er in het reservoir aan innovaties voor ze te halen valt. Andersom geldt dat innovators vooral vanuit de techniek redeneren en niet vanuit de behoeften van corporaties. Voor het bij elkaar brengen van beide werelden liggen dus enorme kansen.

Bij diverse corporaties is structureel ruimte om met innovaties te experimenteren. Een flink aantal is daar al mee bezig. Met dit artikel roept Kai op tot verdere gesprekken, om te komen tot een kopgroep van corporaties met die experimenteerruimte. Het doel daarvan is niet alleen tot afstemming en samenwerking te komen, maar vooral ook om van elkaar te leren. Interesse? Neem contact op via @email

Download het artikel over woningcorporaties (pdf)