Projectreis

Hoe worden technologische keuzes gemaakt in proeftuinwijken?

Mijn naam is Michiel van der Vight, ik ben warmtetransitiemaker. In mijn dagelijkse praktijk werk ik met gemeenten aan warmtevisies en werk wijkaanpakken uit om aardgas uit te faseren. De afgelopen jaren werkte ik onder meer aan het Smart Energy Cities programma. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met de realisatie van wijktrajecten waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn.

Binnen Uptempo! heb ik de zogenaamde projectreis onderzocht, trajecten waarbij in proeftuinwijken gewerkt wordt aan het aardgasvrij maken van die wijk. Daar zitten altijd veel verschillende stakeholders met elkaar aan tafel, die met elkaar moeten besluiten welke toekomstige warmtevoorziening het beste past bij de wijk of buurt. We hebben 7 van dit soort voorbeelden met elkaar vergeleken, en op een tijdlijn gezet om inzichtelijk te maken wie wanneer betrokken raakte en wanneer welke besluiten genomen werden. Je ziet dat de rolverdeling en besluitvorming in de verschillende projecten weer net iets anders is.

Er is geen gouden standaard van hoe zo'n wijktraject idealiter verloopt, maar je ziet wel wat goed werkt en wat minder. Wat in deze analyse bijvoorbeeld opviel, is dat de gemeente de regierol wordt toegedicht in de warmtetransitie. In de proeftuinen zie je dat op projectniveau ook andere partijen de regierol vervullen, zoals lokale initiatiefnemers of woningbouwcorporaties. Wij denken dat dit een interessant gegeven kan zijn voor partijen die aan de slag gaan met zo'n wijktraject.

Nog een interessant inzicht is hoe tot een keuze voor een warmteoplossing wordt gekomen. De aanvliegroute is per project anders. Soms is een keuze gemaakt op basis van een specifieke kans of een idee waar een lokale ondernemer mee aan de slag is gegaan. Soms volgt de keuze uit een brede analyse waarin alle warmteoplossingen met elkaar zijn vergeleken. Los daarvan zie je dat in projecten niet één keuze moment is om nieuwe technologieën te introduceren. In de meeste wijkaanpakken wordt kleinschalig gestart en over de jaren toegewerkt naar fine-tuning van het warmteconcept en de gebouwoplossingen. Bij iedere opschalingsstap is ruimte om nieuwe technieken toe te passen om zo de kosten en de prijs voor eindgebruiker te verlagen.

De komende periode gaat Michiel zich binnen Uptempo! richten op het koppelen van partijen die innovatieve oplossingen ontwikkelen aan proeftuinprojecten. Hij onderzoekt daarvoor de knelpunten en de behoeftes in proeftuinwijken, die zich eventueel vertalen naar innovatieve oplossingen om de projectdoelen te realiseren. Het doel is om matches te maken met partijen die innovaties aanbieden die nodig zijn voor een specifieke situatie. Wilt u binnen uw wijkaanpak of proeftuinproject ook een middag organiseren waar we een select gezelschap van innovatieve bouw- en installatiepartijen voorstellen aan het projectteam van uw wijktraject of proeftuinwijk? Neem dan contact op via @email.

Download het artikel over de projectreis (pdf)