De oogst van Uptempo!

In het eerste halve jaar dat Uptempo! werkte aan het lerend vermogen rond de energietransitie, deden we waardevolle kennis op. De Uptempo!-teamleden hebben deze kennis gebundeld in een aantal publicaties, die de volgende invalshoeken behandelen:

  • Innovatieve aanbieders; wat belemmert hen? Waar missen ze kansen? Hoe kunnen ze beter ondersteund worden?
  • Woningtypologieën; hoe kan je de kenmerken van 8 miljoen woningen indelen typologieën om sneller, slimmer en kwalitatief beter aanbod voor te maken, bijvoorbeeld door te standaardiseren en industrialiseren, en wat betekent dit voor de samenwerking in de bouwketen?
  • Woningcorporaties; zij hebben een belangrijke rol gekregen als startmotor, maar wat komen ze tegen? Wat houdt ze tegen? Welke kansen blijven buiten beeld? Wat kunnen we doen om drempels te verlagen?
  • (Collectieve) particulieren; wat ervaren zij? Wat houdt ze tegen, wat motiveert hen? Zijn er interventies te bedenken die hun latente vraag om kan zetten in concrete vraag? Of angst in opwinding, weerstand in enthousiasme?
  • Lerend vermogen; hoe kan je leren van elkaar, terwijl de energietransitie in volle gang is? En kan hoe het lerend vermogen van de energiesector bijdragen aan het opschalen van energie-innovaties?
  • Matching; hoe vinden aanbieders de corporaties met een renovatievraag? Hoe vinden corporaties innovatieve oplossingen? Zijn er mogelijkheden om dit te verbeteren?
  • Projecten in wijken; waarom lopen sommige wijkaanpakken stroef? Waar loopt het soepel en wat is daarvan te leren? Wat kan er gedaan worden zodat meer wijken sneller succesvol aardgasvrij en (bijna) energieneutraal worden?
  • Realisatieketen; een niet goedwerkende keten in de renovatie van bestaande woningen, complexen en gebouwen, is een belangrijk obstakel in de energietransitie van de gebouwde omgeving gebleken. Deze distributieketen verdient zelf een renovatie. Wat is het probleem? Hoe gaat de markt er op dit moment mee om? Wat is het gewenste eindplaatje en hoe moeten de verschillende actoren in de bouwsector hiermee aan de slag?

Als werkwijze is Uptempo! de ‘reizen’ gaan verkennen. Naar analogie van het begrip ‘klantreis’ rapporteren we over de ‘aanbiedersreis’, de ‘corporatiereis’ enzovoorts. Dit geeft enerzijds aan dat we processen bekijken, maar het associeert ook met de exploratieve werkwijze. In het kader van de aanbiedersreis zijn gesprekken gevoerd, sessies georganiseerd en analyses gemaakt van de gegevens die over innovatieve aanbieders verzameld zijn.