Uptempo!

Gesteund door het ministerie van BZK, lanceerden TKI Urban Energy en TKI CLICKNL (Topsector Creatieve Industrie) in mei 2019 het programma Uptempo!. Met Uptempo! willen de TKI's versnelling realiseren in de energietransitie in de gebouwde omgeving, door in de Urban Energy-innovatieprogramma’s ontwikkelde oplossingen te verbinden aan vragende partijen.

Innovatieve concepten verlagen kosten ombouw naar energieneutrale, aardgasvrije huizen

In juni 2019 bracht Uptempo! zeven aanbiedende partijen en vier woningcorporaties bij elkaar, om samen na te gaan of dergelijke ontmoetingen kunnen leiden tot versnelling in de opschaling van kansrijke innovaties. De conclusie was dat nieuwe concepten inderdaad interessante opties tegen haalbare prijzen bieden voor woningcorporaties.

23 juli 2019 NOS Journaal 20:00 uur

Lees het nieuwsbericht over deze bijeenkomst, of bekijk de factsheet Matching naoorlogse rijwoningen.

De inventarisatie van innovatieve concepten om na-oorlogse rijwoningen betaalbaar van het gas af te krijgen, kreeg navolging in de nationale media. Het NOS journaal op radio en televisie besteedde op dinsdag 23 juli 2019 uitgebreid aandacht aan de publicatie over betaalbare renovaties van rijwoningen die na een innovatieprogramma nu op de markt komen. Lees het nieuwsbericht hierover.

 

Verduurzaming hoogbouw met energie-oogstende gevels en daken

In juli 2019 verzamelden zich opnieuw zeven innovatieve aanbieders en vijf woningcorporaties in Utrecht. Ditmaal stond hoogbouw als de galerijflat centraal. Naast het leggen van directe contacten tussen de vraagzijde en de kant van de aanbieders, was het ook het doel om veel van elkaar te leren. Hoe kunnen aanbieders beter inspelen op de vragen en processen bij woningcorporaties? Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan opschaling van innovatieve oplossingen?

Lees het nieuwsbericht over deze bijeenkomst of bekijk de factsheet Matching hoogbouw.

Uptempo! verkent kansen om energie-innovaties op te schalen met platformen

Op 5 september organiseerde Uptempo! de werksessie ‘Opschalen met Platformen’. In deze interactieve bijeenkomst werd met platformen, netwerken en incubators verkend welke kansen er zijn om aanbieders van technologische oplossingen nog beter te bedienen.

Lees het nieuwsbericht hierover, het verslag van de bijeenkomst op 5 september 2019 of de factsheet Opschalen met platformen.

Contact

Ontwikkelt u ook energie-innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen, bijvoorbeeld omdat ze kostenreducerend werken of efficiëntie beogen? Of houdt u zich bezig met energie-renovaties op grote schaal mogelijk maken? Of bent u juist een partij die behoefte heeft aan dit soort innovaties? Of biedt u wellicht een platform of netwerk voor partijen die aan innovaties werken ten behoeve van de energietransitie? Wij horen graag van u! Neem contact op met Uptempo! via info@tki-urbanenergy.nl.