MMIP 4

MMIP4

Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (inclusief glastuinbouw)

MMIP4 hoort bij het programma van de sectortafel Gebouwde Omgeving en draagt bij aan missie B waarin wordt gestreefd naar een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. Als tussenstap voor deze missie, moet in 2030 1,5 miljoen woningen en 15% van de utiliteitsbouw en het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd worden. Het tempo moet naar minimaal 200.000 verduurzaamde bestaande woningen per jaar. Warmte- en koudesystemen zullen een belangrijke rol spelen om dit doel te behalen omdat een groot deel van de huidige energievraag in de gebouwde omgeving van warmte komt en er een toenemende vraag naar koeling is. Er zijn meerdere routes om dit doel te realiseren:  

  • Renovatieconcepten gebaseerd op vergaande isolatie in combinatie met elektrificatie, door middel van warmtepompen, ventilatiesystemen en kleinschalige warmte- en koudeopslag. Dit wordt beschouwd als een individuele manier van duurzaam verwarmen; 

  • De ontwikkeling van collectieve warmte en koudenetten met duurzame warmtebronnen zoals geothermie, bodemwarmte, aquathermie, zonthermie en lage temperatuur restwarmte in combinatie met seizoensopslag van warmte.  

  • Verschillende combinaties van individuele en collectieve warmteoplossingen met zowel (zeer) lage temperatuur warmte- en koudenetten als gebouwmaatregelen voor ruimteverwarming, tapwater en/of warmteopslag. 

Dit programma heeft als doel om een competitief en aantrekkelijk aardgasvrij aanbod op te schalen voor eindgebruikers in de woningbouw, utiliteitsbouw en glastuinbouw te ontwikkelen. Het MMIP bestaat uit zeven deelprogramma’s: (1) warmtepompen, (2) afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen, (3) kleinschalige warmteopslagsystemen, (4) duurzame warmte- en koudenetten, (5) grootschalige thermische opslag, (6) geothermie en (7) lage temperatuur warmtebronnen zoals bodemwarmte, aquathermie, zonthermie en lage temperatuur restwarmte. De warmtetransitie vraagt om de ontwikkeling van integrale systeemconcepten met deelcomponenten uit meerdere of al deze deelprogramma’s. Bij dit soort systeemconcepten komen verschillende gebouw-, gebiedsoplossingen, warmtebronnen en organisatievormen samen. 

Met behulp van de innovaties binnen dit MMIP, hebben vastgoedbezitters, gemeenten en huiseigenaren de mogelijkheid voor elk type gebouw, wijk of bedrijventerrein een passende duurzame oplossing te creëren. De uitvoering van de deelprogramma’s vraagt om intensieve samenwerking tussen producenten, kennisinstellingen, energiebedrijven, de bouw- en installatiesector, gemeenten en gebouweigenaren. Alleen samen kunnen we het doel bereiken om een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 te realiseren. 

Download hier het volledige MMIP 4-programma (versie 16 december 2022) (pdf opent in nieuw venster)

Uw TKI Urban Energy-adviseur

Robert Jan van Egmond, programmamanager duurzame warmte&koude, MMIP 4