Innovatieprogramma TKI Urban Energy

De energietransitie stelt hoge eisen aan het innovatievermogen van bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Daarom is innovatie benoemd als essentieel thema in het Klimaatakkoord. TKI Urban Energy draagt bij aan deze opgave door innovatieprogramma’s uit te werken en partijen te ondersteunen bij (het opzetten van) innovatieprojecten.

De energie-innovaties uit het Klimaatakkoord zijn vertaald naar zes missies voor 2050. TKI Urban Energy werkt aan de missies: een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 en een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050. Binnen al deze missies zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) uitgewerkt. In deze programma’s staan de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkeldoelen om de missies te realiseren. Zo bieden de MMIP’s bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen perspectief om te investeren in de ontwikkeling van innovatie.

Origineel: https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-innovatieagenda/documenten/publicaties/2018/12/21/kennis-en-innovatieagenda

MMIP's voor de gebouwde omgeving

Vier van de dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s in de huidige versie van de IKIA zijn gericht op de gebouwde omgeving:

Deze MMIP’s vormen het innovatieprogramma waar TKI Urban Energy zich de komende jaren op zal richten. Verschillende key performance indicators (KPI's) geven richting aan de innovatiedoelen binnen de MMIP's.

Doorvertaling MMIP’s naar subsidieprogramma’s

Deze meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) komen terug in verschillende subsidieregelingen. TKI Urban Energy stimuleert het vormen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zodat bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen gebruik kunnen maken van deze regelingen. Onder Subsidieregelingen vindt u meer informatie over de reguliere en nieuwe subsidieregelingen.

Om in aanmerking te komen voor deze regelingen moeten bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen samenwerken in een consortium. Door de expertise van verschillende organisaties te benutten, kan een synergie ontstaan die leidt tot baanbrekende innovaties.

Uptempo!: de energietransitie versnellen door innovation intelligence

In juni 2019 startten TKI Urban Energy en TKI CLICKNL met het programma Uptempo!. Het doel van dit programma is versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving te bewerkstelligen, door ontwikkelde oplossingen in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Dit moet leiden tot een situatie rond 2025 waarin er goed werkende, betaalbare en gedragen klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn voor vrijwel alle situaties in de gebouwde omgeving.

Heeft u een vernieuwend idee?

Heeft u ideeën voor innovatieprojecten, vul dan het projectideeformulier in. Dit formulier is zo opgezet dat het behulpzaam is bij het aanscherpen van het idee. Vanzelfsprekend is het in een pril stadium niet erg als bepaalde zaken nog onduidelijk zijn, maar extra informatie helpt wel bij het meedenken en feedback geven. De medewerkers van TKI Urban Energy voorzien u graag van inhoudelijke feedback op uw idee. Ook kunnen we met u  meedenken over alternatieve vormen van financiering.