Innovatieprogramma TKI Urban Energy

Innovatie in de gebouwde omgeving

Samen met gerenommeerde bedrijven en kennisinstellingen, stelt TKI Urban Energy elke drie jaar, een Kennis- en Innovatieagenda op. Jaarlijks maakt ze een aanscherping die als basis dient voor de Subsidieregeling Urban Energy. Met dit innovatieprogramma streeft de TKI Urban Energy twee belangrijke doelstellingen na:

  1. Het verduurzamen van het energiesysteem
  2. Het versterken van de Nederlandse economie

Het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy bestaat uit zes programmalijnen en is gericht op de gehele waardeketen van concept- en technologieontwikkeling. Via de productie van systeemcomponenten, systeemintegratie en -installatie tot het gebruik van energie door eindgebruikers.

Nieuwe projectideeën toetsen en indienen

Ideeën voor nieuwe projecten, die passen binnen de hieronder beschreven programmalijnen, kunt u doorlopend indienen via @email. Ook als er op dat moment geen uitvraag uit staat. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht. Dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter. Op de contactmomenten over uw projectidee kunnen we ook meedenken over alternatieve bronnen voor subsidie mochten die gunstiger zijn in tijd of voorwaarden. We hebben in ons team vier inhoudelijke experts. Van wie u reactie krijgt hangt af van het onderwerp van het project. Bij het indienen van een projectidee is het handig om gebruik te maken van dit formulier. Dit is zo opgezet dat het behulpzaam is bij het aanscherpen van het idee. Vanzelfsprekend is het in een pril stadium niet erg als niet alles bekend is, maar het helpt wel bij het meedenken en feedback geven.

Zes programmalijnen

  • Korte termijn-innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen: basisproducten samengevoegd tot geïntegreerde standaardoplossingen, totaalpakketten voor specifieke woningtypes en hulpmiddelen voor een sneller, eenvoudiger of goedkoper implementatieproces hiervan. Ambities: op grote schaal en in hoog tempo de gebouwvoorraad aardgasloos of “aardgasloos-ready” maken met minimale hinder en kosten voor de bewoner en indien mogelijk een verbeterde kwaliteit van de woning. >>> lees meer
  • Zonnestroomsysteemcomponenten (PV): wafergebaseerde kristallijn silicium-, dunne film- en hybride- PV-technologieën en systeemcomponenten. Ambities: verhogen van het omzettingsrendement, verlagen van de productie-, installatie- en onderhoudskosten en verbeteren van de toepasbaarheid, bijvoorbeeld wat betreft veiligheid, esthetische waarde en elektronische regeling in praktijksituaties. >>> lees meer
  • Warmte- en koudeinstallaties: warmtepompen & -afgifte, zonnecollectoren, ventilatie, warmte- en koudeopslag, integratie componenten. Ambities: verhoging van de energie- en kostenefficiency, comfort en gezondheid, installatiegemak en compactheid. >>> lees meer
  • Fysieke integratie: voor utiliteit, woningen en civiele infra. Ambities: verdere ontwikkeling van duurzame, energieleverende en energiebesparende bouwdelen, met integratie van functies als isolatie, opwekking, afgifte, opslag, ventilatie, daglicht, bouwconstructie, etc. De maatschappelijke acceptatie, waarvan de financiële aantrekkelijkheid slechts een onderdeel is, speelt een centrale rol. >>> lees meer
  • Flexibele energie-infrastructuur: tools voor (her)ontwerp, monitoring & control, LT warmte & koude netten, ondergrond voor opwekking en opslag van warmte, informatie- & datamanagement. Ambities: inzicht in en optimalisering van kosten en baten, inzicht in de conditie, flexibele componenten, beheersbare verstoringen en investeringen voor een duurzame energievoorziening. >>> lees meer
  • Energieregelsystemen en -diensten: (zelflerende) intelligente regelsystemen en diensten, inzet van opslag, prijsmechanismen. Ambities: optimalisering van opwekking, opslag en gebruik (incl. elektrisch vervoer), rekening houdend met privacy, gezondheid en comfort, energiebesparing en verhoging van de flexibiliteit van het systeem met opslagtechnologieën en dynamische verrekening van energie. >>> lees meer