Regeling Innovatiemakelaars

Inhoud van deze pagina

De Topsector Energie stelt ook dit jaar weer beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkbondernemingen actief in gebouwde omgeving. Het mkb kan 50% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro.

Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer begeleiden bij:

 • het marktrijp maken van een innovatie,
 • het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel,
 • het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie,
 • het vinden van de juiste samenwerkingspartners
 • het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

Noot: Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie aanvraag.

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'? Dan kunt u bij het TKI Urban Energy vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan tot 50% van de kosten voor de ondersteuning van een 'innovatiemakelaar' worden gefinancierd. De andere 50% dient u als ondernemer zelf te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie per onderneming.

Waarom?

Startende en MKB ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Deze koplopers wil het TKI Urban Energy graag verder helpen.

Voor wie?

 • Bedrijven die al wel actief zijn in de gebouwde omgeving maar die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden.
 • Nichebedrijven/specialisten die actief zijn in de gebouwde omgeving en die op zoek zijn naar partnerships/consortia (bijvoorbeeld: toeleveranciers).
 • Bedrijven die actief zijn in andere sectoren en die hun dienstverlening naar de gebouwde omgeving willen uitbreiden.

U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • u een startende of MKB ondernemer bent.
 • u minimaal 50% van de inhuurvergoeding van een innovatiemakelaar zelf wilt financieren.
 • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur

De innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop zich de thema’s van het betreffende TKI richten. Het mag best bestaande technologie zijn die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product/dienst. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten.

U kunt bij TKI Urban Energy terecht voor een aanvraag op het domein van energie-innovaties in de gebouwde omgeving. Richt u zich op de ontwikkeling van energie-innovaties buiten de gebouwde omgeving, neem dan contact op met TKI Wind op Zee, TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas of TKI Biobased Economy.

Met wie?

Het TKI Urban Energy heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoelt ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen.

Mkb-ondernemers die hulp nodig hebben bij het plannen en uitvoeren van innovatieactiviteiten, bijvoorbeeld het uitvoeren van een concurrentieanalyse of een technologie assessment, het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners, of het opzetten van een innovatieproject en het zoeken naar financiering hiervoor, kunnen een beroep doen op ondersteuning door een Innovatiemakelaar.

Een Innovatiemakelaar is geen subsidieadviseur, maar richt zich op innovatieversterking. Mkb-ondernemers kunnen tot 50% van de kosten voor het inhuren van een innovatiemakelaar via de TKI Urban Energy vergoed krijgen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een innovatiemakelaar die al eerder voor de TKI Urban Energy heeft gewerkt, of een mkb-ondernemer kan zelf een innovatiemakelaar ter goedkeuring aan de TKI-voorstellen. Aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit de TKI Urban Energy voor de inhuur van een innovatiemakelaar kunnen MKB ondernemers sturen naar: @email, onder vermelding van “aanvraag innovatiemakelaar”.

Expertise

 

Ondernemerscoaching, bedrijfsstrategie, businessplan

Flynth, KplusV, UD Ventures,

Intellectueel Eigendom, kennisbescherming, kennisexploitatie

AOMB, Arnold+Siedsma, EP&C

Financiering, investor readiness

Deloitte, KplusV, Investor ReadyUnknown Group

Consortiumvorming, projectontwikkeling

ERAC, everts+manders subsidieadviseurs

 

Interesse?

Het aanvragen van de financiële bijdrage kan tot 1 augustus 2020. De werkzaamheden dienen afgerond te worden voor 21 augustus 2020. De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Het TKI Urban Energy verzorgt de inhoudelijke beoordeling. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Of heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Maarten de Vries van TKI Urban Energy via 06-16836490 of @email.

TKI Urban Energy levert een eerste inschatting of u in aanmerking komt voor deze regeling. Na overleg met TKI Urban Energy kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier.