PPS-toeslagregeling

Het budget aan subsidiemiddelen genaamd Publiek-Private Samenwerking toeslag (PPS-toeslag, voorheen TKI-toeslag) vraagt de TKI Urban Energy aan op basis van lopende projecten (“grondslag”). Partijen (met name kennisinstellingen) melden deze projecten aan bij de TKI. Hiermee vraagt de TKI subsidiemiddelen aan voor het subsidiëren van nieuwe projecten van deze partijen (“inzet”). Het budget voor de PPS-toeslag regeling genereren partijen dus zelf over lopende projecten.

PPS-toeslag is te genereren door projecten waarin private partijen met cash- en/of in kind-bijdragen samen met kennisinstellingen investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Projecten met of zonder subsidie uit nationale, regionale of EU-subsidies kunnen allemaal worden aangemeld, mits daarin private bijdragen aan kennisinstellingen zitten. In kind bijdragen tellen mee tot een maximum van €20.000 per bedrijf per jaar. Over de goedgekeurde private “grondslag” ontvangt de TKI circa 25% subsidie, de PPS-toeslag, die de TKI Urban Energy dan weer kan inzetten voor nieuwe projecten.

Hoe gaan we de gegenereerde PPS-toeslag inzetten?

De toeslag zetten we op twee manieren in: partijen die meer dan €100.000 toeslag genereren, vallen in de categorie "boven drempel". Zij krijgen van de TKI een uitnodiging om projectvoorstel(len) in te dienen voor de gegenereerde toeslag.

Partijen die minder grondslag hebben gegenereerd, maar wel minimaal €10.000 aan toeslag hebben opgebracht, dingen mee voor het daarmee gegenereerde verzamelbudget “onder drempel”. Die krijgen ook een uitnodiging om projectvoorstel(len) in te dienen, dat gaat dan in concurrentie met anderen die aan het betreffend verzamelbudget hebben bijgedragen.

TKI-bijdrage

De TKI rekent een TKI-bijdrage bij de consortia waaraan een project is toegekend via het PPS-toeslagproces. Deze bijdrage is een handling fee voor alle administratieve handelingen en werkzaamheden die de TKI voor een project uitvoert. Doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-toeslagprojecten op te vangen.

TKI Urban Energy rekent 3,5% van de totale toegekende PPS-toeslag per project voor de eerste €500.000, en daarboven 2%. De bijdrage wordt in een contract vastgelegd en bij de penvoerder van het projectconsortium eenmalig in rekening gebracht (dus niet bij de consortiumpartners). Indien de TKI-bijdrage is betaald, wordt de bevoorschotting van de PPS-toeslag gestart

NB: de TKI-bijdrage mag niet in de projectbegroting worden opgevoerd; de penvoerder moet de bijdrage betalen en zelf met de consortiumdeelnemers verrekenen.

Hoe werkt de PPS-toeslag?

Lees meer over de voorwaarden voor toekenning van de PPS-toeslag.

NB: De uitvraag van de inzet (TKI1921), onder en boven drempel, is op 18 juni verstuurd naar de contactpersonen bij de onderzoeksinstellingen. Voor overige vragen kunt u mailen naar: toeslag@tki-urbanenergy.nl.

Documenten