Energietransitie en belemmeringen bij regelgeving

Heeft u bij de energietransitie in uw bedrijfsvoering te maken met belemmeringen door bestaande wetten en regels? Loopt u op tegen regels die energie-innovatie in de weg staan?

Hier ziet u waar u terecht kunt.

 • Experimentregeling
  • Wilt u experimenteren met decentrale duurzame elektriciteitsopwekking? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij RVO.nl. Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken en Klimaat voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.
 • Green Deals Energie
  • Met de interactieve Green Deal-werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creĆ«ren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden.
 • Kracht van de regio
  • Deze aanpak is gericht op versnelling van aansprekende innovatieve energiegerelateerde projecten met een gezamenlijke aanpak door Rijk en regio. Ook hierbij wordt bezien hoe slim om te gaan met bestaande regels.
 • Financieringsloket
  • Het financieringsloket helpt mkb-ondernemers in de sectoren chemie, energie en biobased economy bij vragen en knelpunten op de weg van concept naar markt.