Wind op Zee R&D Projecten

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2019.

 

Omschrijving

De wind op zee R&D-projecten regeling biedt subsidiemogelijkheden voor zowel de thema’s ‘Kostenreductie en Optimalisatie’ als ‘Wind op Zee en de omgeving’. De doelstellingen hierbij zijn:

Voor de programmalijn ‘Kostenreductie en optimalisatie’:

 • Ondersteuningsconstructies
 • Windturbines en het windpark
 • Netwerk en digitalisering
 • Transport, installatie en logistiek
 • Beheer en onderhoud

Voor de programmalijn 'Integratie in het energiesysteem':

 • Grote schaal smart transmission systems
 • Het net op zee

Voor de programmalijn 'Wind op Zee en de omgeving’:

 • meervoudig ruimtegebruik van offshore windparken
 • verbeteren van  ecologische waarde offshore windparken

Let op! De activiteiten van onder deze regeling binnen het thema ‘Kostenreductie en optimalisatie’ moeten zich beperken zich tot Industrieel Onderzoek1. Hiermee onderscheiden deze projecten zich van de projecten met een grotere reikwijdte zoals beoogd in de Hernieuwbare Energie regeling. Daarnaast moet het onderzoek zich richten op onderwerpen die niet direct, of voldoende concreet, bijdragen aan kostenreductie vóór 2030 zoals optimalisatie, circulariteit, risicoverlaging en veiligheidsverbetering. Het thema ‘Wind op Zee en de omgeving’ richt zich niet op kostenreductie van windenergie op zee.

(Projecten binnen het thema ‘Integratie in het Energiesysteem’ vallen onder de regeling Systeemintegratie op de Noordzee)

1 Industrieel onderzoek is ‘planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren’ (bron: europadecentraal.nl)

 

Kenmerken

Gericht op:

Industrieel onderzoek voor productontwikkeling en op Joint Research projecten.

TRL-niveau:

Midden TRLs (industrieel onderzoek)

Tendersysteem:

Op basis van rangschikking

Tender open:

Binnenkort

Tender sluit:

7 mei 2019

Budget:

€ 4,5 miljoen

Subsidieomvang:

Subsidie 50% van de kosten met 10-20% extra subsidie voor midden en kleine bedrijven; kennisinstellingen kunnen tot 80% subsidie ontvangen. Maximale subsidie: € 750.000 per project

Voorwaarden:

Beoordeling op basis van de criteria:

 • bijdrage aan de doelstellingen van het programma
 • bijdrage aan de Nederlandse economie
 • kwaliteit van het project (zoals uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet)

Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

 

Lees meer op de website van RVO.