Topsector energiestudies

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2018.

 

Omschrijving

De Topsector Energiestudies regeling biedt subsidiemogelijkheden voor alle wind op zee thema’s: ‘Kostenreductie en Optimalisatie’, ‘Integratie in het Energiesysteem’ en ‘Wind op Zee en de Omgeving’. Daarnaast is de regeling ook open voor andere energietechnologieën.

 

Kostenreductie en Optimalisatie:

 • Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee, blijft inzet op kostenreductie door innovatie van belang met het oog op het verder verlagen van de maatschappelijke kosten, nieuwe locaties en risico's van externe factoren. Daarnaast zullen de inpassing in het energiesysteem (bijvoorbeeld energieopslag) extra kosten met zich meebrengen. Optimalisatie is noodzakelijk om de benodigde schaalsprong te kunnen maken, in windturbines, fundaties, kabels, installatiewerk en beheer en onderhoud. Innovatie richt zich op optimalisatie & versnelling en ook op nieuwe technologie & materialen.

 • Haalbaarheidsstudies binnen dit thema hebben betrekking op een duidelijk product- of dienstconcept dat bijdraagt aan kostenreductie en optimalisatie.

 • Verkennende studies binnen dit thema hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
  -   verbetering van de veiligheid op zee;
  -   reductie van risico's in het ontwerp, installatie, operations en decommissioning van offshore windparken;
  -   het verbeteren van de circulariteit;
  -   optimalisatie van ontwerp door verminderen van belasting of het verbeteren van fundatie of verbindingstechnieken;
  -   het ontwikkelen van offshore test- en demonstratiefaciliteiten en field-labs voor het ontwikkeling van concepten, proof-of-concepts en pilot projecten.

 

Integratie in het Energiesysteem:

 • Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent dat inpassing in het energiesysteem steeds meer van belang wordt. Hierbij spelen vraagstukken als ketenafstemming, forecasting, balancering, opslag en conversie, interconnectie, het net-op-zee en net-ondersteunende services (ancillary services) een rol. Zowel de benodigde technologie als marktmodellen kunnen onderwerp van onderzoek zijn. •    Haalbaarheidsstudies binnen dit thema hebben betrekking op het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten, tools en diensten die het integreren van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

 • Verkennende studies binnen dit thema hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
  -   offshore net infrastructuur voor elektriciteit en/of andere energiedragers, onder andere op basis van kunstmatige eilanden;
  -   het ontwikkelen van marktmodellen en marktmechanismen voor een effectieve ontwikkeling van het energiesysteem en integratie van offshore windstroom door bijvoorbeeld samenwerking tussen (groot)verbruik en offshore windparken.

 

Wind op Zee en de Omgeving:

 • De energietransitie vraagt een grote bijdrage van offshore windenergie. Dit heeft invloed op de ecologie en het ruimtegebruik op zee, zowel beperkend als versterkend. Samenwerking met andere gebruikers en onderzoek naar de interactie tussen de technologie en ecologie zijn onderwerp van onderzoek en innovatie.

 • Haalbaarheidsstudies binnen dit thema hebben betrekking op producten, methoden of diensten die de ecologische waarde van offshore windparken kunnen verhogen en meervoudig ruimtegebruik mogelijk maken.

 • Verkennende studies binnen dit thema hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
  -   effecten van offshore windtechnologie op ecologie en ruimte, alsmede oplossingen ten behoeve van mitigatie en compensatie van deze effecten;
  -   ecologische versterking Noordzee binnen offshore windparken;
  -   effectieve samenwerking op de Noordzee tussen offshore windparken en andere gebruikers

Let op: Er gelden beperkingen bij de verkennende studies ten aanzien van de inzet van zgn. de-minimissteun per deelnemer.

 

Kenmerken

Gericht op:

Regeling gericht op verkenningen van nieuwe technische concepten en haalbaarheid daarvan.

Doelgroep:

Samenwerkingsverband met minstens één MKB bedrijf

TRL-niveau:

Gericht op lage TRLs, echter geen beperkingen

Tendersysteem:

volgorde van binnenkomst

Tender open:

3 april 2018

Tender sluit:

25 september 2018

Budget:

€ 5,088 miljoen

Maximale subsidieomvang:

€ 75.000 per verkennende studie

€ 50.000 per haalbaarheidsstudie

Voorwaarden

Samenwerkingsverband

Minimaal één MKB onderneming voor de haalbaarheidsstudies

Voor de verkennende studies gelden beperkingen ivm de-minimis subsidies

 

Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

Lees meer op de RVO website