Innovatiemakelaars

Extra budget tot eind 2020

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'? Dan kunt u bij de TKI Wind op Zee vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan 100% van de kosten voor de ondersteuning van een 'innovatiemakelaar' worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie per onderneming.

 

Waarom?

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer het volgende bieden:

 • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie,
 • patentadvies en hulp bij de octrooi-aanvraag of kennisexploitatie,
 • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiering en deal closing,
 • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

 

Voorwaarden

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij TKI Wind op Zee vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • u een startende of mkb-ondernemer bent;
 • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem en past bij de thema’s die TKI Wind op Zee onder haar hoede heeft;
 • u in dit kalenderjaar niet eerder subsidie hebt ontvangen vanuit de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, zoals de MIT-kennisvouchers, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, MIT-samenwerkingsprojecten, MIT-innovatiemakelaarsregeling, MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-netwerkactiviteiten;
 • de innovatie een innovatie is voor de markt waarop zich de thema’s van het betreffende TKI richten. Het mag om bestaande technologie gaan die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product en of dienst. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten. De subsidie is alleen bedoeld voor diegenen die zelf innovatieve technologie ontwikkelen met als doel schaalvergroting en toetreding tot de markt;
 • u voldoet aan de voorwaarden uit het formulier “Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling die loopt van 15 september 2020 t/m 30 juni 2021 dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 100% kunnen worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 1 juni 2021 worden ingediend en dienen afgerond te worden voor 15 juni 2021.

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. Indien het aantal goedgekeurde aanvragen het beschikbare budget op de openingsdag van de subsidieregeling overschrijdt, vindt een trekking plaats om te beslissen welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Bij afronding van de activiteiten van de innovatiemakelaar, dient de MKB-onderneming een kort verslag van de uitgevoerde activiteiten aan te leveren en daarna kan de innovatiemakelaar zelf een factuur sturen naar de Topsector Energie.  

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidieaanvraag. Tevens zijn out of pocket-kosten uitgesloten, zoals kosten voor indiening van octrooien.

 

Voor wie?

 • Bedrijven die al wel actief zijn op thema’s (programmalijnen) van het TKI Wind op Zee maar die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden
 • Nichebedrijven/specialisten die actief zijn op op thema’s (programmalijnen) van het TKI Wind op Zee en die op zoek zijn naar partnerships/consortia (bijvoorbeeld: toeleveranciers).
 • Bedrijven die actief zijn in andere sectoren en die hun dienstverlening naar de thema’s (programmalijnen) van het TKI Wind op Zee op willen uitbreiden.

 

Met wie?

U kunt bij TKI Wind op Zee terecht voor een aanvraag op het domein van op thema’s (programmalijnen) van het TKI Wind op Zee. Voor de ontwikkeling van energie-innovaties buiten het domein van het TKI Wind op Zee maar binnen de Topsector Energie kunt u zich wenden tot TKI Urban Energy, TKI Energie & Industrie of TKI Nieuw Gas.

Het TKI Wind op Zee heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen. 

 

Expertise

Innovatiemakelaars (voorbeelden)

Contactpersonen

Ondernemerscoaching, waardepropositie ontwikkeling, bedrijfsstrategie, businessplan

Deloitte
 

Discap

KplusV

Noorderwind

UD Ventures

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Rob de Moor

Dwayne van der Klugt

Boukje Vastbinder

Hans Roeland Poolman, Peter Westerhuijs

Intellectueel Eigendom, patent advies, kennisbescherming, kennisexploitatie

AOMB
 

LXA

Bert Kneepkens, Peter Dorna

Marnix Geraerts

Financiering, investor readiness, deal closing

Deloitte
 

LXA

KplusV

Investor Ready

Unknown Group

PNO

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Marnix Geraerts

Dwayne van der Klugt

Robert Vermeer

Remco Temmink

Gerben Wiersema

Consortiumvorming, projectontwikkeling

PNO

Evers + Manders subsidieadviseurs

Marco Gomis

Jan van Miltenburg

 

Interesse?

De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Martin Weissmann van het TKI Wind op Zee.

TKI Wind op Zee levert een eerste inschatting of u in aanmerking komt voor deze regeling. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en opsturen naar Martin Weissmann. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier met daarin tevens alle detail randvoorwaarden die voor de aanvraag gelden.