Innovatiemakelaars

Op 15 juni 2022 opent de nieuwe ronde voor de innovatiemakelaarssubsidie van de Topsector Energie. MKB-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem kunnen een subsidie aanvragen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Het mkb kan 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen met een maximum vergoeding van € 10.000 incl. BTW.

Waarom?

Startups en scale-ups zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer bieden:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie,
  • patentadvies, hulp bij de octrooi aanvraag of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiers en deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op deze pagina.