Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2021

Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon en aardwarmte? Heeft u een oplossing voord de flexibilisering van het energiesysteem? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de DEI+ regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij RVO in de periode 18-01-2021 tot en met 07-01-2022

 

De DEI+ richt zich op de volgende 7 thema's:

4.1 Energie-efficiëntie

4.2 Hernieuwbare energieproductie (inclusief ruimtelijke inpassing)

4.3 Flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof (alleen pilots)

4.4 Lokale infrastructuur

4.5 Circulaire economie (alleen projecten met een subsidie van € 3 mln. En hoger)

4.6 CCUS (Carbon Capture, Utilization en Storage, alleen pilots)

4.7 Woningen, gebouwen en woongebieden aardgasvrij

4.8 Andere methoden voor CO2-reductie

 

Specifiek voor offshore wind komen er enkele interessante thema's aan bod. Bijvoorbeeld:

4.2 Productie van hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke integratie (artikel 25 en 41)

Denk hierbij aan thema's als ruimtelijke en ecologische integratie, meervoudig ruimtegebruik en vergroting van de veiligheid bij installatie en exploitatie van windparken op zee;

4.3 Flexibiliteit van het energiesysteem, inclusief waterstof (alleen pilots, artikel 25)

Denk hierbij aan het stimuleren van (grootschalige) energieopslag en conversie van duurzame energie, ook op zee.

 

Binnen deze thema's voor hernieuwbare energie kunt u subsidie ​​aanvragen voor investeringen in offshore windprojecten. Alle projecten dienen binnen een periode van 4 jaar te zijn afgerond. In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een representatieve testopstelling. Bij een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. De projecten moeten innovatief zijn.

Lees de officiële publicatie in Staatscourant (4.2.65) of lees meer op de website van RVO.