DEI-regeling (Demonstratieprojecten Energie Innovatie)

 

TopSector Energie regeling

Met de regeling DEI kunt u financiering krijgen voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, processen en/of diensten. Het moet gaan om projecten waarin innovatieve technologieën worden toegepast die energie besparen of duurzame energie opwekken.

 

DEI projecten op de kaart

Bekijk de interactieve kaart met DEI-projecten van ondernemers die in 2014 en 2015 DEI-subsidie ontvingen.

 

Lees meer op de website van RVO.