Subsidieregelingen voor Wind op Zee

Het TKI Wind op Zee programma omvat thema’s en programmalijnen die zich richten op de ontwikkeling van technologie, samenwerking op de Noordzee en integratie in het energiesysteem, waaronder grootschalige offshore energieopslag en conversie.

Er worden drie thema’s onderscheiden:

  • Kostenreductie en optimalisatie. Hieronder vallen onderwerpen zoals ondersteuningsconstructies, windturbines en het windpark, het intern elektrisch netwerk en de netaansluiting, transport, installatie en logistiek en beheer en onderhoud.
  • Integratie in het energiesysteem. Hieronder vallen de onderwerpen grote schaal smart transmission systems, het net op zee en offshore conversie en opslag.
  • Wind op Zee en de Omgeving met als onderwerpen meervoudig ruimte gebruik van offshore windparken en het verbeteren van ecologische waarde van offshore windparken

Het onderzoeksprogramma wordt ondersteund door meerdere subsidie instrumenten of regelingen.

Lees meer over het programma.

Subsidie instrumenten en -regelingen

De overheid stimuleert activiteiten die plaatsvinden binnen het programma van het TKI Wind op Zee door het beschikbaar stellen van subsidies. Er zijn subsidies voor verschillende soorten onderzoek, aanvragers en thema's.

TRL Range Thema: Kostenreductie en optimalisatie Thema: Integratie in het energiesysteem Thema: Wind op Zee en de omgeving
TRL 1 - 3: Discovery  

NWO calls

Topsector Energie Studies

NWO calls

Topsector Energie Studies

NWO calls

Topsector Energie Studies

TRL 4 - 6: Development

Wind op Zee R&D Projecten

(only Industrial Research - see details)

Systeemintegratie op de Noordzee Wind op Zee R&D Projecten
TRL 7 - 9: Demonstration & Deployment Hernieuwbare Energieregeling Systeemintegratie op de Noordzee Wind op Zee R&D Projecten

Zoals hieronder weergegeven, zijn er vijf soorten regelingen die direct binnen de TKI Wind op Zee programmering vallen. Hieronder vindt u een korte omschrijving van vijf van deze regelingen, samen met de PPS-programmatoeslag die breed inzetbaar is.

Naam regeling Omschrijving
Hernieuwbare Energie regeling    Binnen de Hernieuwbare Energie regeling worden projecten ondersteund die als doel hebben om kostenreductie van windenergie op zee binnen de termijnen van het Energieakkoord (2030) te realiseren.
PPS-programmatoeslag Subsidie-instrument gericht op samenwerkingsprojecten voor verschillende TRL-niveaus en onderwerpen.
Systeemintegratie op de Noordzee Regeling gericht op het flexibiliseren van de aanbod-vraagketen en het verlagen van onbalansrisico's, bijvoorbeeld door offshore opslag en conversie of ontwikkeling van het offshore grid.
Topsector energiestudies Deze ondersteunt verkennende studies en haalbaarheidsstudies die relevant zijn voor de energietransitie. Voor wind op zee komen alle drie de thema's hiervoor in aanmerking.
Wind op Zee R&D projecten Voor projecten binnen het thema Kostenreductie en optimalisatie en Wind op zee en de omgeving. Binnen deze regeling kan alleen industrieel onderzoek plaatsvinden (geen experimentele ontwikkeling en demonstratie).

Overige regelingen die wellicht voor u interessant zijn:

Naam regeling Omschrijving
DEI-regeling (Demonstratieprojecten)    Topsector Energie-regeling voor projecten waarin innovatieve technologieën worden toegepast die energie besparen of duurzame energie opwekken. Met de regeling DEI kunt u financiering krijgen voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, processen en/of diensten.
Energiesysteemintegratie & big data Voor wetenschappers en publieke/private partijen die samen financiering willen aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.
Innovatiemakelaars Heeft u als startende of als MKB-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'?
MIT-regeling Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten voor MKB.
Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie Deze regeling helpt veelbelovende innovaties, die al vroegtijdig de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie meenemen.

Vragen?

Hebt u vragen over welke subsidiemogelijkheid het beste bij uw project past of over details van een subsidieaanvraag?

Voor vragen met betrekking tot de regeling kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 088 042 42 42 of neem schriftelijk contact op met RVO d.m.v. het contactformulier.

MKB-ondernemers kunnen ook contact opnemen met InnovatieLink. Voor offshore wind is Martin Weissmann uw aanspreekpunt.

Voor vragen over de inhoud van het programma kunt u per mail contact opnemen met het TKI Wind op Zee.

Alleen de officiële informatie op de website van RVO is leidend.

Europese subsidie

Horizon 2020 is het programma van de Europese commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 heeft een totaalbudget van ongeveer 80 miljard euro voor de periode 2014 - 2020. In de periode van 2018 - 2020 is er 37 miljoen beschikbaar voor alle sectoren vanuit Europa.

Lees meer op de website van RVO of de participant portal van de Europese Commissie of the programma pagina van Horizon2020 van de Europese Commissie.

Horizon 2020 trainingen: RVO organiseert diverse trainingen en workshops waarin u wegwijs wordt gemaakt in Horizon 2020. U leert welke kansen er liggen in Horizon 2020 en welke stappen u zelf kunt zetten. U leert hoe u kansrijke projectvoorstellen indient. Ook raakt u vertrouwd met de verschillende financiële en juridische aspecten die van belang zijn. Lees meer

Vragen?

Team IRIS (voorheen EG-Liaison of EGL) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo uw kansen op een succesvolle deelname. Verder kan het Team u informeren over de diverse calls. Team IRIS is het Nederlandse National Contact Point voor Horizon 2020.