Synergies at sea- integrated offshore electricity infastructure (SAS)

In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van het koppelen van windparken aan een Engels-Nederlandse High Voltage DC (HVDC)-kabel. Doelstelling van het SAS-project is het verlagen van de kosten van offshore windenergie door het verbeteren van het gebruik, de betrouwbaarheid en de controleerbaarheid van de offshore grid infrastructuur. Het onderzoek is multidisciplinair en richt zich niet alleen op technische problemen, maar ook op problemen op het gebied van wet- en regelgeving, financiën en efficiency.

SAS%20illustratie_0.jpg