OFFSHORE MAINTENANCE JIP

Het doel van de Offshore Maintenance (OM) JIP, is om de O&M operabiliteit en bijkomende kosten voor onderhoud beter te kwantificeren door rekening te houden met hydrodynamica en realistische bedrijfslimieten (voor mens en uitrusting) in de bestaande ECN O&M kostenmodellen. Vervolgens kan de kennis en het model worden gebruikt om tot het meest effectieve logistieke scenario voor elke onderhoudsbeurt te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Carbon Trust uit het Verenigd Koninkrijk, die het merendeel van de grote energiebedrijven in Europa die actief zijn in de offshore wind vertegenwoordigt. Het project is gestart in 2015 en is nog open voor nieuwe deelnemers.