EXPLORATORY RESEARCH AND LCOE OF AIRBORNE OFFSHORE WIND FARM

Dit project onderzoekt hoe een autonoom vliegtuig aan een kabel, dat wind op grote hoogte omzet in elektriciteit, in de toekomst op volle zee gebruikt kan worden. Samen met onderzoeksinstituten ECN en Marin en het in offshore constructies gespecialiseerde Mocean zal een offshore versie van het systeem worden ontwikkeld. Er zal worden gekeken naar de verwachte kosten en opbrengsten, de optimale onderhoudsstrategie, en er zal een onafhankelijke evaluatie worden gedaan van de aerodynamische modellen die tot nu toe gebruikt worden. Mocean zal met een eerste ontwerp komen voor een offshore platform, waarvan een schaalmodel door Marin in het basin getest zal worden. Het onderzoek is eind oktober 2016 gestart en zal ongeveer 18 maanden duren.

De technologie

Ampyx Power ontwikkelt een innovatieve volgende generatie on- en offshore windenergie technologie waarmee de kosten van windenergie in de toekomst drastisch verlaagd kunnen worden. Het zgn. 'Airborne Wind Energy' systeem met een PowerPlane, een autonoom vliegtuig aan een kabel, zet wind op grote hoogte om in elektriciteit. Het Ampyx Power systeem kan net zoveel energie opwekken als een windturbine maar met slechts 10% van het benodigde materiaal.

De PowerPlane vliegt autonoom aan een kabel die verbonden is aan een generator op de grond. Hij beweegt in een 8-vormig patroon op een hoogte van max. 450 meter waar de wind hard en constant is. Als het toestel door de wind wordt aangedreven, trekt het aan de kabel waardoor de generator gaat draaien. Als de kabel geheel is uitgetrokken vliegt het toestel automatisch terug richting grondstation en wordt de kabel opgerold. Vervolgens beweegt het toestel weer in een 8-vormig patroon en herhaalt het proces zich. De PowerPlane start, vliegt en landt zelfstandig vanaf een platform met behulp van een verschillende sensoren die de autopilot voorzien van essentiële informatie om de taken veilig uit te voeren.

The working principle

Zie de video bovenaan de pagina.

Exploratory-research-and-lcoe-of-airbone-amp-infogr-technology-nl.png

exploratory-research-amp-infogr-towers-nl.png

exploratory-research-amp-infographics-infogr-04reel.png