EUROS

EUROS staat voor 'Excellence in Uncertainty Reduction of Offshore wind Systems'. In dit project zijn onderzoeksinstellingen en bedrijven samen aan de slag om onzekerheden het hoofd te bieden. Het project heeft een omvang van circa 3,4 miljoen euro en krijgt een subsidie van bijna 2 miljoen euro van de Technologiestichting STW. De overige kosten worden door het bedrijfsleven gedragen.

De sleutel bij EUROS is het reduceren van de onzekerheden bij ontwerp, constructie en logistiek. De belangrijkste onzekerheden – die zorgen voor te conservatief ontwerpen en voor inefficiëntie in de logistiek – worden beter bepaald; fysische en wiskundige modellen worden ontwikkeld om de gevolgen van deze onzekerheden in kaart te brengen.

In EUROS worden tools en modellen ontwikkeld die makkelijk kunnen worden ingepast in bestaande ontwerp- en planningssoftware. Door betere kennis over onzekerheden kunnen de energiekosten naar verwachting tot 10% worden verlaagd.

EUROS bestaat uit drie nauw verbonden projecten. Ten eerste is dat een project over “external conditions”. Dat moet resulteren in geavanceerde kansmodellen voor wind en golven (en hun samenhang), in betere weersvoorspellingen die meer vrijheid creëren in de  logistieke planning en in efficiënte numerieke technieken om de onzekerheden in externe omstandigheden te vertalen in belastingen op de windturbines.

Het tweede project gaat over “loads and damage”: dit moet leiden tot een protocol voor smart monitoring, tot modellen om de verbinding te leggen tussen monitoring-resultaten en de ontwikkeling van schade en tot geavanceerde fysische modellen voor het ontstaan van scheuren en erosie.

Ten derde richt het project zich op “wind farm design optimisation”, resulterend in integrale “uncertainty maps” op windparkniveau.

Het EUROS-programma wordt geleid door de TU Delft; verder zijn de universiteiten van Wageningen en Eindhoven betrokken, alsmede  ECN, KNMI,  TNO, CWI, Deltares, Fugro, DNV-GL, Van Oord, IHC IQIP, Eneco, HMC Heerema  en Systems Navigator.