Efficiency improvements by Lidar assistants (Lawine)

ECN heeft samen met partners TU Delft, Avent LiDAR Technologies en XEMC Darwind het vierjarige TKI Wind op Zee project LAWINE (LiDAR Aanvraag voor Wind Energy Efficiency) uitgevoerd. In dit project is de toepassing van LIDAR technologie voor wind energie ontwikkeld en gevalideerd. Met als doel om offshore windmolenparken beter te kunnen opereren en zodoende de kosten van offshore windmolenparken verder te verlagen.

De geplande deliverables in het project zijn binnen de gestelde tijd en budget geleverd.

Het projectteam- met een verscheidenheid aan competenties - heeft in een vruchtbare samenwerking de volgende interessante projectresultaten opgeleverd:

  1. De toepassing van ground based LiDAR voor wind resource en loads assessments campagnes is geverifieerd. Op deze wijze kunnen windturbineprestaties worden geverifieerd zonder het plaatsen van dure meetmasten.
  2. Power performance assessments kunnen nauwkeuriger worden uitgevoerd met behulp van windprofiel-metingen met de LiDAR.
  3. LiDAR metingen zijn succesvol gebleken om windturbine-zoggen te karakteriseren, hierdoor kan de lay-out van offshore windparken beter worden geoptimaliseerd.
  4. In het project is aangetoond dat nacelle LiDARs uitermate geschikt zijn voor het uitvoeren van power performance assessments.
  5. Er is aangetoond dat LiDAR metingen in combinatie met geavanceerde controllers aanzienlijke voordelen kunnen bieden voor de regulering van rotorsnelheid en vermindering van vermoeiingsbelasting.
  6. Het is aangetoond dat LiDARs scheefstand van windturbines nauwkeurig kunnen bepalen, hetgeen een belangrijk aspect is voor de implementatie van ECN windpark controllers.
  7. ECN heeft een LiDAR-kalibratiefaciliteit ontwikkeld waar de industrie haar LiDARs op een zeer effectieve manier kan kalibreren. Een dergelijke faciliteit is van cruciaal belang voor de succesvolle toepassing van LiDARs voor wind resource assessment en power performance verificatie.

De projectresultaten zijn op diverse conferenties en workshops gedeeld met onderzoekers en industrie.

LAWINE.jpg