D4REL

Het doel van het project is de ontwikkeling van innovatieve technologie en modellen voor de reductie van onzekerheden in de ontwerpfase en de operationele fase van windparken. Beperking van de ontwerponzekerheid maakt het mogelijk om de veiligheidsfactoren te herzien en te reduceren, waardoor het ontwerp minder conservatief wordt. Reductie van onzekerheden tijdens deoperationele fase leidt tot minder ongepland onderhoud en verhoogde zekerheid van levering; hiervoor is het essentieel dat de windturbines autonoom beslissingen kunnen nemen om in allerlei wijzigende omstandigheden optimaal operationeel te kunnen zijn.

Dit project streeft naar reductie van ontwerp- en operationele onzekerheden door middel van:

  • verbetering van de beschikbaarheid van elektrische generatoren middels modulaire fout-tolerante en zelfherstellende systemen
  • ontwikkeling van kennis en ontwerpgereedschap voor de volgende generatie langere en lichtere offshore windturbine bladen
  • kostenbesparing in de ondersteuningsconstructie van offshore windturbines, terwijl het ontwerp veilig en betrouwbaar blijft, middels probabilistische methoden voor structureel ontwerp
  • ontwikkeling van zelf-aanpassende regelalgoritmen die optimaal omgaan met wijzigende omgevingsomstandigheden zoals veranderingen in de waterdiepte door eb en vloed, ijsvorming op de bladen, etc
  • vervanging van ongepland met gepland onderhoud door overbrugging van de kloof tussen conditiebewaking en fout-tolerant controle