Hijsen van XL offshore windfundaties voor een derde van de prijs

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: SeaState5

Seastate5 heeft een installatie ontworpen voor het hijsen en kantelen van extreem zware offshore windfundaties. De scharnierende robotarm van 40 meter kan eenvoudig op bestaande jack up schepen of drijvende vessels worden gemonteerd. Dit maakt een torenhoge kraan overbodig. Het systeem kost een derde van de prijs van een kraan en een fractie van een nieuw te bouwen schip.

 

Wat is zo baanbrekend aan de toepassing?

De Grasshopper is speciaal ontworpen voor het installeren van zware funderingen in de offshore wind. Dat betekent dat de lifthoogte beperkt kan blijven en dat scheelt de nodige hoeveelheid constructiestaal. Je krijgt dus lager bij het zeeoppervlak meer liftcapaciteit. Bovendien is het systeem heel flexibel: onafhankelijk van het type schip, geschikt voor verschillende soorten funderingen en eenvoudig naast de bestaande hijskranen te monteren. Het is een zeer efficiënte oplossing voor het installeren van offshore fundaties.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Offshore windturbines worden steeds groter en in dieper water geplaatst. Daardoor neemt ook de omvang en het gewicht van de funderingen toe. Een Duitse fabrikant brengt nu al een fundering van 1350 ton op de markt. De verwachting is dat het gewicht van funderingsbuizen in de toekomst kan oplopen tot 2000 ton. Bestaande hijskranen op jack-up schepen kunnen nu tot zo’n 1300 ton tillen. De jack-ups met de grootste capaciteit zijn continu in de verhuur. Deze kranen zijn mede bedoeld voor het plaatsen van de wieken op een turbine en zijn daarom behoorlijk hoog. Voor zwaardere fundaties moeten nieuwe schepen gebouwd worden, omdat kranen meestal integraal deel uit maken van het schip. Wij kunnen kleinere jack-ups, die niet continu in de verhuur zijn, upgraden tot een grotere capaciteit. De Grasshopper is namelijk speciaal ontworpen om op bestaande schepen deze XL-funderingen te kunnen hijsen en positioneren.”

Wat houdt jullie oplossing in?

“De Grasshopper is een combinatie van een lifting en upending systeem. Een speciaal scharnier wordt op een jack-up schip gelast. Aan het scharnier is een robotarm van 40 meter gemonteerd, te vergelijken met een robotarm uit de automobielindustrie of een arm die ondergrondse afvalcontainers uit de grond haalt. Deze robot lift zichzelf en kan zich uitstrekken over de boot om de fundering te pakken. De robot kantelt de fundering van horizontaal naar verticaal en begeleidt de paal actief tijdens het positioneren.”

Wat levert jullie systeem op?

“Scheepeigenaren en contractors hoeven voor zwaardere funderingen boven de 1300 ton geen apart schip meer te laten bouwen. Ze kunnen met een eenvoudige modificatie hun bestaande schip geschikt maken voor de Grasshopper. De kosten van dit robotsysteem bedragen een derde van die van een kraan. Door het vermijden van de bouw van een nieuw schip komt de kostenbesparing op een factor 30.”

Wat zijn de uitdagingen?

“Het bouwen van dit systeem is kapitaalintensief. Daarom moeten voor investeerders de risico’s zo minimaal mogelijk zijn. Je kunt geen prototype op ware grootte maken: het moet in één keer goed zijn. Daarom moeten wij vooraf bewijs leveren. Met studies, testen met prototypes op schaal en het inschakelen van certificatiebureaus moeten we onomstotelijk kunnen aantonen dat het systeem echt werkt.”

Hoe ver zijn jullie nu?

“We zijn vorig jaar begonnen met de eerste vooronderzoeken. We zijn nu technisch aan het opschalen. We hebben een schaalmodel van 1:25 om te testen. Hiermee kunnen we goed de gewichtsverdeling beoordelen. We zijn daarnaast serieus in gesprek met een aantal contractors en scheepseigenaren, die ons systeem willen aanschaffen. Mensen zijn enthousiast en willen helpen. Zo stellen leveranciers componenten beschikbaar om straks mee te liften met de marktintroductie. We verwachten dat we volgend jaar, bij de start van het installatieseizoen in mei, het eerste systeem te kunnen inzetten. We zien geen barrières voor de marktintroductie.”

Rol van Offshore Wind Innovators?

“We hebben een aantal gesprekken gehad met Martin Weissmann van Offshore Wind Innovators om te reflecteren op ons innovatietraject. Hij kwam met goede ideeën, zoals het bij elkaar brengen van een aantal jonge offshore bedrijven om laagdrempelig te praten over de productie of het benaderen van de markt.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.