Lasvolumecalculator voor zekerheid doorlooptijd

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: HGG

Machinebouwer en snijbedrijf HGG heeft de eigen besturingssoftware zo aangepast dat de buizen voor offshore windfundaties veel slimmer en efficiënter gelast kunnen worden. Met de lasvolumecalculator kan een klant exact berekenen hoeveel lasmateriaal hij nodig heeft en hoe lang het lassen duurt.

Wat is zo baanbrekend aan de toepassing van HGG?

HGG heeft een database voor eigen gebruik omgetoverd tot een pakket waarmee klanten geholpen zijn. Klanten krijgen in een vroeg stadium veel meer inzicht in de doorlooptijd en kunnen verspilling van lasmateriaal tegengaan. Tot nu toe moesten klanten het doen met grove ramingen.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

Het lassen van buizen voor offshore windfundaties luistert nauw. De buizen moeten immers zo gelast worden dat de verbindingen bestand zijn tegen de meest barre omstandigheden op zee. “Lassers leggen voor de zekerheid eerder meer dan minder lasmateriaal in de lasnaad”, vertelt Jos Wijnker van HGG, “Begrijpelijk, maar elk beetje extra kost tijd en materiaal.”

Bij grote projecten staat naast materiaal verbruik, de doorlooptijd onder druk. En deze onzekerheid over de doorlooptijd kunnen de bouwers van fundaties missen als kiespijn. Zeker nu onder enorme tijdsdruk en financiële prikkels gewerkt moet worden.

Wat houdt jullie oplossing in?

“Wij ontwikkelen al sinds jaar en dag onze eigen software om onze snijmachines aan te sturen. Daarom zitten gegevens als de diameter en dikte van de buis, de lashoek en excentriciteit al in de database. Met deze gegevens kun je exact berekenen hoeveel lasmateriaal er nodig is bij buis-op-buisverbindingen en hoe lang het lassen precies duurt. Dat is uitgemond in de lasvolumecalculator.”

Wat levert jullie systeem op?

Het voordeel van de lasvolumecalculator is dat een bedrijf, in plaats van een grove raming, nu veel beter de kosten en de doorlooptijd van het lassen kan inschatten. “Hoeveel dat oplevert is nu nog moeilijk te kwantificeren”, geeft Wijnker toe, “maar een betere projectbeheersing en voorspelbaarheid is heel wat waard voor las- en constructiebedrijven. De toegevoegde waarde zit er vooral in dat deze berekeningen al in een vroegtijdig stadium gemaakt kunnen worden:

Wat zijn de uitdagingen?

De uitdaging is om al tijdens al eerder in de supply chain bij een project betrokken te raken want wie maakt zich in het begin al druk om een lasnaad meer of minder? “Onze primaire focus in de markt ligt bij las- en constructiebedrijven, en minder bij engineeringsbureaus”, weet Wijnker.

Hoe ver zijn jullie nu?

Met een leverancier van 3D-ontwerppakketten voor offshore buisconstructies, hebben we afgesproken om onze software ter beschikking te stellen als module. Bovendien willen we trainingen geven om engineers te leren hoe ze de lasdetails in hun ontwerp kunnen toevoegen.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.