TKI Wind op Zee Links

Algemeen

Relevante organisaties
 
An energetic Odyssey (IABR) Een energieke ontdekkingsreis; De vitale rol van de Noordzee bij de energietransitie
Financieringsloket Het Financieringsloket biedt innovatieve MKB ondernemers hulp bij het vinden van financiering
FME Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie

Holland Home of Wind Energy (HHWE)

Vereniging van exporteurs die in het buitenland de belangen behartigt van de Nederlandse windenergiebedrijven en -kennisinstellingen

Informatiehuis Marien (IHM)

Platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee

IRO IRO behartigt de belangen van het Nederlandse toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in de olie-en gasindustrie

Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

De Nederlandse branchevereniging voor windenergie

ODE Vereniging voor eigen energie
Offshore Wind Innovators De eerste community voor pioniers, biedt praktische oplossingen voor zakelijke uitdagingen
Oude Bibliotheek Academy Technisch onderwijs aan werknemers in de offshore energie-industrie
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) Ondersteunt ondernemend Nederland, met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen
SEASTAR Alliance samenwerkingsverband tussen een aantal Noord-Europese landen
WindEurope De overkoepelende Europese organisatie van nationale windenergieverenigingen
   
Relevante websites
 
Offshore windenergie Website van RVO over offshore windenergie
Windenergie.nl Algemene site over windenergie van RVO
   
Educatie (lesmateriaal)
 
EnergieGenie

Website met informatie over windenergie voor een werkstuk of spreekbeurt

(Aanvulling op de feiten: Een moderne windturbine van 8 MW levert stroom aan ongeveer 10.000 huishoudens.)

Klokhuis Aflevering over de bouw van een offshore windpark
Willem Wever Aflevering: Aan hoeveel huizen geeft een windmolen energie?
www.windvoornop.nl Deze lesmodule gaat over energie, duurzame energie en windenergie in het bijzonder en is ontwikkeld voor leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van het basisonderwijs
   
Educatie (samenwerkingsverbanden met opleidingen)
 
Jet-Net Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid
TechNet Hier werken bedrijven en scholen aan uitdagend en prikkelend techniek onderwijs
TecWijzer Waardevolle wisselwerking tussen scholen en bedrijven rondom wetenschap en techniek
   
Evenementen
 
Agenda offshore wind evenementen TKI Wind op Zee
Overzicht van windenergie-evenementen NWEA
   
Internationale kansen en subsidies voor research
Lees meer

 

 

Offshore windparken in Nederland
 
Gemini offshore windpark Operationeel sinds 2016, zie ook films van Gemini
Prinses Amaliawindpark Operationeel sinds 2007
Windpark Eneco Luchterduinen Operationeel sinds 2015
Windpark Noordzeewind Operationeel sinds 2007
   
Onderzoek op het gebied van offshore wind in Nederland
 
FLOW Onderzoek op het gebied van windpark ver uit de kust in diepe wateren
GROW "Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind" daar staat het vijfjarige onderzoeksprogramma GROW voor. Het is een consortium van ongeveer 20 leidende partijen
Overview of Dutch wind energy research and education in the Netherlands Overzicht van Nederlands windenergie onderzoek
We@Sea Onderzoek op het gebied van wind op zee
   
Supply chain wind op zee
 
AYOP Biedt toegang tot een schat aan leveranciers, maritieme, logistieke, sites, heliport, luchthaven en zeehavens voor slimme oplossingen in offshore energie
Energy Port Zeeland Helpt bij het vestigen in Zeeland
Havens Overzicht van Havens in Nederland
Holland Clean Energy Guide Overzicht van vele hoogwaardige Nederlandse bedrijven uit de duurzame energie sector
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) Helpt u bij het inzichtelijk maken van investeringskansen in Nederland
NNOW Netwerkorganisatie voor alle bedrijven die in de regio actief zijn in offshore wind of dat willen worden
Offshorewind.biz Overzicht van vele hoogwaardige Nederlandse bedrijven in de offshore wind sector