TKI Wind op Zee Links

 
Relevante organisaties
An energetic Odyssey (IABR) Een energieke ontdekkingsreis; De vitale rol van de Noordzee bij de energietransitie
Financieringsloket Het Financieringsloket biedt innovatieve MKB ondernemers hulp bij het vinden van financiering
FME Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie
Holland Home of Wind Energy (HHWE) Vereniging van exporteurs die in het buitenland de belangen behartigt van de Nederlandse windenergiebedrijven en -kennisinstellingen
Informatiehuis Marien (IHM) Platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee
IRO IRO behartigt de belangen van het Nederlandse toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in de olie-en gasindustrie
Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) De Nederlandse branchevereniging voor windenergie
De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie.
ODE Vereniging voor eigen energie
Offshore Wind Innovators De eerste community voor pioniers, biedt praktische oplossingen voor zakelijke uitdagingen
Oude Bibliotheek Academy Technisch onderwijs aan werknemers in de offshore energie-industrie
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) Ondersteunt ondernemend Nederland, met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen
WindEurope De overkoepelende Europese organisatie van nationale windenergieverenigingen

 

Relevante websites
Windenergie op land Algemene site over windenergie van RVO
Windenergie op zee Website van RVO over offshore windenergie

Windopzee.nl

Alle informatie over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen. Website van de Rijksoverheid.

 

Educatie
Centre of Expertise Water & Energy Het Centre of Expertise Water & Energy richt zich op langjarige, intensieve publiek-private samenwerkingen. Vanuit onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt het Centre of Expertise bij aan innovaties voor duurzame en dynamische energietransitie, gerelateerd aan water
HBO offshore Network Een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Hogeschool Arnhem & Nijmegen en Hogeschool Zeeland. Gericht opleidingenen banen in de offshore sector.
Katapult Katapult is een netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6000 bedrijven en 4.000 docenten. Doel is om de samenwerking tussen onderwijs,  bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren.
Techniekpact Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid

 

Jongeren in wind
Energietalenten

een actief netwerk van aankomend energieprofessionals dat zich zal gaan inzetten voor het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Jet-Net & TechNet een groot landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen samenwerken om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst.
Platform Bèta Techniek (PBT) PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijs dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden.
SAMEEN Studerende Young Professionals: Die samen met jou willen werken aan een betere toekomst voor onze planeet, jouw organisatie en lokaal talent.
Talent voor Transitie Talent voor Transitie verbindt jonge talenten aan elkaar en aan organisaties met behoefte aan durf en experimenteerkracht. Samen vormen ze een community waarin samenwerken, ontwikkelen en impact maken centraal staan.

 

Offshore windparken in Nederland
Gemini offshore windpark Operationeel sinds 2016, zie ook films van Gemini
Prinses Amaliawindpark Operationeel sinds 2007
Windpark Eneco Luchterduinen Operationeel sinds 2015
Windpark Noordzeewind Operationeel sinds 2007

 

Offshore windonderzoek in Nederland
FLOW Onderzoek op het gebied van windpark ver uit de kust in diepe wateren
GROW "Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind" daar staat het vijfjarige onderzoeksprogramma GROW voor. Het is een consortium van ongeveer 20 leidende partijen
Internationale kansen en subsidies voor onderzoek Overzicht van diverse internationale kansen en subsidies voor onderzoek
Overview of Dutch wind energy research and education in the Netherlands Overzicht van Nederlands windenergie onderzoek

 

Supply chain wind op zee
AYOP Biedt toegang tot een schat aan leveranciers, maritieme, logistieke, sites, heliport, luchthaven en zeehavens voor slimme oplossingen in offshore energie
Energy Port Zeeland Helpt bij het vestigen in Zeeland
Havens Overzicht van Havens in Nederland
Holland Clean Energy Guide Overzicht van vele hoogwaardige Nederlandse bedrijven uit de duurzame energie sector
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) Helpt u bij het inzichtelijk maken van investeringskansen in Nederland
NNOW Netwerkorganisatie voor alle bedrijven die in de regio actief zijn in offshore wind of dat willen worden
Offshorewind.biz Overzicht van vele hoogwaardige Nederlandse bedrijven in de offshore wind sector